BloombergNEF: China kan tegen 2050 net zero bereiken en tegelijk energiezekerheid versterken

| 31 mei 2023

China kan zijn dubbele doelstelling – het bereiken van emissiepiek vóór 2030 en koolstofneutraliteit vóór 2060 – versnellen en tegelijk zijn energiezekerheid versterken. Dit blijkt uit het recente rapport ‘New Energy Outlook: China’ van onderzoeksbureau BloombergNEF (BNEF).

China is al ’s werelds grootste markt voor hernieuwbare energie, maar blijft ook de grootste verbruiker van steenkool en bijgevolg de grootste CO2-uitstoter ter wereld. Uit de analyse van BNEF blijkt dat een maximale inzet van zonne- en windenergie, aangevuld met gerichte uitbreiding van energieopslag, kernenergie en koolstofafvang en -opslag (CCS) voor thermische centrales, voor China de goedkoopste manier is om zijn energievoorziening koolstofvrij te maken.

Het rapport beschrijft twee scenario’s voor het Chinese energiesysteem en de gevolgen voor de energiezekerheid van het land.

In het Net Zero Scenario (NZS) van het BNEF, dat een route uitstippelt voor China om tegen 2050 net nul te bereiken terwijl de wereldwijde temperatuurstijging ruim onder de 2 graden Celsius blijft, bereiken de cumulatieve installaties voor wind- en zonne-energie tegen 2050 meer dan 6.700 gigawatt, tegenover 800 gigawatt in 2022. Tegen 2050 heeft China 352 gigawatt aan kernenergiecapaciteit nodig, tegenover 57 gigawatt in 2022.

Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van China in het Net Zero Scenario van BNEF overschrijdt 17.000 TWh tegen 2050, meer dan het dubbele van het huidige niveau en 49% hoger dan het basisscenario, het Economische Overgangsscenario. Dit komt door de economische groei en de versnelde elektrificatie in de vervoer-, gebouwen- en industriesectoren. Het grootste deel van de elektriciteitsproductie is afkomstig van wind- en zonne-energie, die in 2050 goed zijn voor 75% van de door de NZS geleverde elektriciteit, terwijl kernenergie goed is voor 14% en de rest van de vraag voornamelijk wordt gedekt door kolencentrales met CCS.

China is nu al wereldleider op het gebied van investeringen in energietransitie, goed voor 550 miljard dollar aan uitgaven in 2022, of ongeveer de helft van het wereldwijde totaal. Om op koers te blijven voor netto nul in 2050 zal China het investeringstempo in de tweede helft van dit decennium moeten verdrievoudigen tot een jaarlijks gemiddelde van 1,66 biljoen dollar. Na 2030 zal het vereiste investeringsniveau geleidelijk dalen dankzij de voortdurende verlaging van de technologiekosten.

Meer hernieuwbare energie en elektrificatie van mobiliteit en industrie

Volgens de NZS piekt het Chinese kolenverbruik in 2023, het olieverbruik in 2024 en het gasverbruik in 2029. In 2050 ligt het olieverbruik 60% onder het niveau van 2022, waarbij de rest vooral als grondstof en niet als brandstof wordt gebruikt. Het gasverbruik ligt in 2050 73% onder het niveau van 2022. Door de sterke daling van het olie- en gasverbruik, voornamelijk als gevolg van de elektrificatie van het wegvervoer en de industrie, wordt China aanzienlijk minder afhankelijk van invoer, waardoor de energiezekerheid wordt versterkt.

Waterstof

Schone waterstof draagt bij tot ontkoling waar directe elektrificatie niet haalbaar of te duur is. Volgens de NZS groeit de jaarlijkse Chinese vraag naar waterstof van ongeveer 25 miljoen ton (Mt) in 2021 tot 108 miljoen ton in 2050. De grootste groeimotor is het koolstofvrij maken van de staalsector. De elektriciteitssector verbruikt 5 miljoen ton waterstof in 2050, voornamelijk voor back-upcapaciteit. Het gebruik van waterstof in de scheepvaart, meestal als afgeleide brandstoffen zoals ammoniak en methanol, begint eind jaren 2030 en bereikt een jaarlijks verbruik van 5 miljoen ton in 2050.

Verbetering van bestaande hernieuwbare technologieën en versnelling van investering in nieuwe klimaatoplossingen

Het elektriciteitsnet is een cruciale component om tot net nul te komen. China moet ervoor zorgen dat de lopende hervormingen van de elektriciteitsmarkt en de uitbreidingsplannen voor het netwerk kunnen bijdragen tot een snellere invoering van hernieuwbare energie en de integratie van het netwerk. China’s huidige aanpak van de uitbreiding van ultrahoogspanningslijnen vereist dat elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen wordt gebundeld met elektriciteit uit kolencentrales. China moet het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in zijn elektriciteitsvoorziening vergroten en actief zoeken naar manieren om de emissies van steenkool te verminderen. Het land zal ook meer steun moeten verlenen aan ontkolingstechnologieën voor de zware industrie, zoals schone waterstof, CCS en geavanceerde kernenergie.

“China is nu al wereldleider in de productie en toepassing van hernieuwbare energiebronnen, batterijen en elektrische voertuigen”, aldus Nannan Kou, hoofd China Research bij BNEF. “China moet nu sneller steun verlenen aan technologieën in een vroeg stadium, zoals schone waterstof, CCS en geavanceerde kernenergie, om ervoor te zorgen dat deze technologieën tijdig kunnen worden gecommercialiseerd.”

Dit onderzoek maakt deel uit van een reeks regionale en sectorale rapporten die dieper ingaan op de resultaten van het wereldwijde New Energy Outlook-rapport van BloombergNEF voor Europa, Australië, China, de VS, Japan en India. Bron: BloomberNEF

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.