Coastal Virginia Offshore Wind project krijgt goedkeuring van Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken

| 31 oktober 2023

Het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken (DEI) heeft vandaag, 31 oktober 2023, het Coastal Virginia Offshore Wind Commercial (CVOW-C) project van Dominion Energy goedgekeurd.

Bron: BOEM

Op 4 september 2013 hield het Amerikaanse Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) een concurrerende leaseverkoop voor de kust van Virginia. Dominion Energy werd aangewezen als de winnaar van leasegebied (OCS-A 0483). Het leasegebied is 112.799 hectare groot en ligt 23,5 zeemijl uit de kust van Virginia in federale wateren.

Vandaag maakte het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse zaken bekend dat het de Record of Decision (ROD) heeft goedgekeurd. De ROD documenteert de beslissing om de bouw van 176 windturbines met elk 14,7 MW vermogen en drie offshore substations binnen het leasegebied goed te keuren.

De ROD geeft een samenvatting van de bevindingen van de Final Environmental Impact Statement en omvat uitgebreide studies, evaluaties en ontwerpen en reageert op de opmerkingen van het publiek om de milieuvoordelen van CVOW te maximaliseren en de potentiële impact te minimaliseren. De ROD bevat daarnaast acties die offshore zijn ondernomen om de impact op zeeleven, zoals Noord-Atlantische walvissen, te minimaliseren en acties die onshore zijn ondernomen om een transmissieroute te ontwerpen en aan te leggen met zo min mogelijk impact op natuurlijke en culturele bronnen en gemeenschappen.

Vervolgstappen

De ROD is de laatste belangrijke mijlpaal voordat BOEM het Construction and Operations Plan (bouw- en exploitatieplan) goedkeurt, waardoor de bouw offshore kan beginnen. Het 2,6 Gigawatt CVOW project zal genoeg schone, hernieuwbare energie opwekken om het equivalent van ongeveer 660.000 huizen van stroom te voorzien. Het definitieve COP-besluit van BOEM is gepland voor 29 januari 2024.

Bij een gunstige uitkomst zal de bouw op land later dit jaar beginnen en de bouw op zee is gepland voor begin 2024. De bouw zal eind 2026 afgerond zijn.

De aankondiging van vandaag ondersteunt het doel van de regering om tegen 2030 30 gigawatt offshore windenergiecapaciteit te ontwikkelen, na de goedkeuring van de projecten Vineyard Wind 1, South Fork Wind, Ocean Wind 1 en Revolution Wind. Na voltooiing zullen deze vijf projecten samen meer dan 5 GW aan schone, hernieuwbare energie toevoegen aan het elektriciteitsnet van de VS. Bron: BOEM

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.