Documenten Zuidlob Zeewolde ter inzage

| 31 augustus 2009
bron: Energia

Agrariërs verenigd in de Windmolenvereniging Zuidlob en N.V. NUON duurzame energie willen in de gemeente Zeewolde een windpark van 36 windturbines realiseren.

Het project van 83 – 119 MW (afhankelijk van de turbinekeus) valt onder de zogenaamde Rijkscoordinatieregeling. Tot en met 8 oktober liggen het ontwerp-Rijksinpassingsplan, het plan-MER en de vergunningaanvragen met ontwerpbesluiten ter inzage en kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingediend.

“Binnen enkele weken na 9 oktober” zullen de definitieve besluiten worden genomen waarbij rekening wordt gehouden met de zienswijzen. Voor een belanghebbende die over een ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingebracht, staat dan tegen dat besluit beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het gaat om drie lijnopstellingen van elk twaalf turbines langs de Rassenbeektocht, de Winkeltocht en het Nijkerkerpad in de gemeente Zeewolde. De Gemeente verleent in ontwerp vergunning voor de bouw van acht verschillende typen windturbines, de Vestas V 90 / 3 – 94, V 112 / 3 – 94, V 112 / 3 – 119, Repower 104 / 3.3 – 98, Ecotecnia Eco 100 / 3 – 100, Acciona AW 109 / 3 – 120, GE 2.5xl 100 / 2.5 – 100 en de Siemens SWT 93 / 2.3 – 99,5. (achtereenvolgens fabrikant, type, rotordiameter / vermogen (MW) – ashoogte.

Het alternatief met de Vestas V 90 van 3 MW is opmerkelijk. Deze typische windturbine voor hoge windregimes is voor deze locatie met laag windaanbod bijzonder ongeschikt en inefficiënt. De uitvoering met een vermogen van 2 MW zou voor de hand liggen. Deze is ongeveer 25% goedkoper en levert maar 10% minder stroom. Alleen het SDE subsidiesysteem, dat hoge vermogens stimuleert, kan voor deze keus een verklaring zijn.

Meer informatie bij Energeia

Category: Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.