Emmen gooit probleem windmolens over de schutting

| 31 mei 2014

Het nieuwe College van B & W Emmen heeft aangegeven dat het vrij van windmolens wil blijven. Fractievoorzitter Niek Wind van Gemeentebelangen in Borger-Odoorn is verbaasd over deze oncollegiale opstelling en is van mening dat Emmen hiermee een probleem bij de buurgemeente neerlegt. Gemeentebelangen is niet voor windmolens maar vindt dat de afspraken tussen de 4 gemeenten en provincie wel gerespecteerd moet worden.

Wethouder Freek Buijtelaar van Borger-Odoorn verwacht dat gedeputeerde Rein Munniksma van de gemeente Emmen zich aan de gemaakte afspraken houdt. Meer molens in Borger-Odoorn plaatsen, is volgens Buijtelaar geen optie.Gedeputeerde Rein Munniksma wil op dit moment nog niet reageren op het coalitieakkoord in Emmen. Wel komt er op korte termijn een gesprek met de vier gemeenten waar windmolens gepland staan.

Bron: RTV Emmen

Tags: , , , ,

Category: Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.