Formatie: het energiebeleid vergeleken

| 31 augustus 2010
bron: Nova 

In het tv-programma NOVA gisteravond een vergelijking van de standpunten van VVD, CDA en PVV op het gebied van energiebeleid. Wat zeggen de partijprogramma’s over de standpunten?


VVD De VVD wil dat Nederland minder afhankelijk wordt van instabiele regio’s wat betreft grond- en brandstoffen. Daarnaast wil de partij toe naar schone en hernieuwbare vormen van energie. De CO2-uitstoot moet worden teruggebracht en er moet fors ingezet worden op energiebesparing, waarbij de overheid het goede voorbeeld geeft.

Kernenergie moet de ruimte krijgen en er worden als het aan de VVD ligt, geen nieuwe kolencentrales gebouwd. Veel subsidieregelingen op het gebied van duurzaamheid kunnen worden afgeschaft zodat er ’slechts enkele eenvoudige, generieke regelingen’ overblijven. Deze zijn niet gericht zijn op exploitatie, maar op het stimuleren van innovatie.

CDA Het CDA wil de komende jaren inzetten op duurzame energie en een schoner gebruik van energiebronnen. Ook zet de partij in op energiebesparing, waarbij de overheid een voortrekkersrol vervult. Energie uit fossiele brandstoffen blijft noodzakelijk volgens het CDA.

Afvang en opslag van CO2 bieden mogelijk een oplossing om de schadelijke gevolgen tegen te gaan. De bouw van kerncentrales moet de ruimte krijgen, mede omdat het kan bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot. Mondiaal wil het CDA dat Nederland pleit voor een internationaal Emission Trading System (ETS). De infrastructuur van de energiesector moet volgens het CDA in Nederlandse publieke handen blijven.

Subsidies voor duurzame energieprojecten moeten meer worden toegespitst op innovatie en de overgang naar een rendabele exploitatie. PVV De PVV is van mening dat klimaatverandering door toedoen van de mens onmogelijk is. De partij spreekt van een ’hype’ en wil stoppen met het geven van geld ’aan een onbewezen theorie’.

De PVV wil af van de Europese klimaatverplichtingen. In het verkiezingsprogramma van de PVV staat de partij vooral geen ’klimaatbeleid’ wenst. De partij zet in op kernenergie omdat het zorgt voor ’veilige en constante energie’. Nederland moet minder afhankelijk worden van buitenlandse energie en fossiele brandstoffen. Het geld dat nu wordt gebruikt voor ’onrendabele’ windmolens kan volgens de PVV gebruikt worden voor de bouw van kerncentrales. Tot slot is de partij tegen ondergrondse CO2-opslag

Category: Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.