HBM komt met oplossing voor meten hoge koppels

| 31 januari 2012
bron: HBM

Windenergie wordt belangrijk speerpunt voor HBM. De toename van windenergie speelt een belangrijke rol in het beleid om het aandeel van duurzame energie flink uit te breiden. Er worden steeds meer windmolenparken ontwikkeld – bijvoorbeeld in zee- terwijl ook de ontwikkeling van windmolens zelf niet stil staat.

Ze worden steeds groter en wekken steeds meer stroom op. De verwachting is dat het aantal windmolens op offshore-locaties het komende decennium zal vertienvoudigen. Die ontwikkeling stelt ook hoge eisen aan de meettechnologie. Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM), producent van geavanceerde meetopnemers, elektronica voor signaalverwerking, data-acquisitie systemen en meetsoftware, beschouwt de windenergiesector als een belangrijk speerpunt.

Het bedrijf streeft ernaar een compleet pakket sensoren en tools voor data-acquisitie te leveren, waarmee de constructie en het rendement van windmolens gemonitord en geoptimaliseerd kunnen worden. Een typisch voorbeeld van meettechnologie in de windenergiesector is het meten van koppel in een windmolen. Door het meten van koppel (de kracht die op de as uitgeoefend wordt door het draaien van de wieken) kunnen het rendement en dus de efficiency worden gemeten en gemonitord.

Daardoor kunnen de prestaties op de langere termijn geoptimaliseerd worden. Een efficiencyverbetering van slechts enkele procenten kan leiden tot besparingen van vele miljoenen euro’s. Als de rotor van een windmolen relatief langzaam draait, zorgt een versnellingsbak voor verhoging van het koppel om de waarden te optimaliseren voor de generator, die de windenergie omzet in elektriciteit.

Dat betekent dat het koppel extreem hoog is, vooral van de rotor. Afhankelijk van de windmolen en de windkracht kunnen er krachten ontstaan van meer dan een miljoen Newtonmeter (MN•m). Daarom heeft HBM speciale koppelmeetopnemers voor de windenergiesector ontwikkeld met een meetbereik tot 1.5 MN•m. HBM heeft roterende en niet-roterende koppelmeetopnemers in het programma en op aanvraag kunnen ook koppelmeetopnemers geleverd worden met bereik boven 1.5 MN.m.

Daarnaast heeft HBM rekstrooktechnologie in huis om de constructie van windmolens in offshore-windparken te monitoren. HBM levert daarvoor zowel de hardware als ook de software en de dienstverlening. Ook heeft HBM speciale sensoren ontwikkeld voor het monitoren van de bladen van windmolens.

Category: Bedrijven, Windenergie

Reacties zijn gesloten.