Initiatiefnemers Energiepark Woolde organiseren inloopavond

| 31 mei 2024

Energiecoöperatie Buren Energie en duurzaam energiebedrijf Pure Energie hebben een initiatief voor een windturbine, een zonnepark en energieopslag in het gebied Woolde in de gemeente Hengelo. Op 13 juni organiseren zij een inloopavond voor geïnteresseerden die meer over dit project, genaamd Energiepark Woolde, willen weten.

De windturbine en het zonnepark zijn beoogd in het gebied tussen de Woolderbroekweg, de spoorlijn en de Westermaatsweg. Het energieopslagproject is beoogd ten zuiden van de Westermaatsweg, tegen de spoorlijn aan. De locaties liggen binnen de zoeklocatie van de gemeente Hengelo voor windturbines en zonneparken, zoals vastgelegd in het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021 – 2030 van de gemeente.

Pure Energie en Buren Energie gaan uit van een windturbine met een ashoogte van circa 180 meter en een rotordiameter van circa 200 meter. Daarmee is de tiphoogte circa 280 meter. Nader onderzoek wijst uit hoe groot de windmolen exact wordt. De verwachte opbrengst van een dergelijke windturbine is circa 30.000.000 kilowattuur (kWh) per jaar. Het zonnepark van circa zes hectare groot kan waarschijnlijk circa 8.000.000 kWh per jaar opwekken. Met een mogelijk totaal van 38.000.000 kWh per jaar kan het energiepark circa 38 procent van de opgave van 100 GWh voor 2030 van de gemeente Hengelo opwekken.

Op dit moment bevindt het project zich nog in een vroeg stadium. Er lopen nog geen formele procedures voor bijvoorbeeld een vergunning. Wel hebben de initiatiefnemers een principeverzoek voor het plan ingediend bij de gemeente Hengelo en willen zij met de omgeving in gesprek.

Volgende stap: omgevingsraad en gedetailleerd plan

Om het energiepark te kunnen bouwen, zijn omgevingsvergunningen nodig. Hier is een gedetailleerd plan voor nodig. De initiatiefnemers wil de omgeving bij dit proces betrekken door onder andere een omgevingsraad in te richten. Daaraan kunnen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties meedoen. De omgeving kan bijvoorbeeld meedenken over de landschappelijke inpassing van het zonnepark en de opslaginstallaties. Samen met de omgevingsraad bespreken de initiatiefnemers het plan.

Mee-investeren en omgevingsfonds

Daarnaast kunnen inwoners uit de omgeving via energiecoöperatie Buren Energie, die voor vijftig procent mede-eigenaar is van de windturbine en het zonnepark, mee-investeren. Verder komt er een omgevingsfonds dat 15 jaar lang wordt gevuld met een deel van de opbrengsten van de windturbine en het zonnepark (0,50 euro per geproduceerde MWh).

Inloopavond

Op 13 juni organiseren Pure Energie en Buren Energie een inloopavond. Deze vindt plaats bij Hotel Van der Valk in Hengelo. Belangstellenden kunnen op 13 juni tussen 19.00 en 21.00 uur vrij inlopen. Er staan in de zaal panelen met informatie, er worden visualisaties getoond en bezoekers kunnen nader in gesprek met Buren Energie en Pure Energie.

Bron: Energieparkwoolde.nl

Tags: , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.