Met vaststellen eigen geluidsnormen door gemeente Utrecht komen vier windturbines in Rijnenburg en Reijerscop stap dichterbij

| 31 mei 2023

Visualisatie 3 windturbines van het windpark. Bron: Rijne Energie

De gemeente Utrecht heeft eigen geluidsnormen voor windturbines vastgesteld. Hiermee komt de komst van vier windturbines van Windpark Rijnenburg en Reijerscop dichterbij. Een nieuw bestemmingsplan ligt ter inzage.

 

Utrecht is een groeiende stad en wil binnen de gemeentegrenzen zoveel mogelijk duurzame energie opwekken. Windpark Rijnenburg en Reijerscop kan hier aan bijdragen. Dit windpark wordt gerealiseerd in het gebied Rijnenburg en Reijerscop, ten zuiden van de Utrechtse wijk De Meern en ten zuidwesten van knooppunt Oudenrijn. Het plangebied ligt ten zuiden van de Rijksweg A12 en ten westen van de Rijksweg A2. Het windpark komt te staan in een lijnopstelling van drie windturbines in Rijnenburg en een solitaire windturbine in Reijerescop.

Door zelf stevige geluidsnormen op te stellen wil de gemeente deze en toekomstige windturbines zorgvuldig inpassen in de omgeving. Deze normen zijn strenger dan de voormalige landelijke normen. Dat heeft het Utrechtse college van burgemeester en wethouders bekendgemaakt.

Norm voor momentaal geluid en stilste windturbine

De nieuwe normen van de gemeente Utrecht voldoen aan de eisen die de rechter hieraan stelt. De maximale geluidsbelasting is 45 dB Lden. Dat is het gemiddelde in decibel (dB) per etmaal (24 uur), waarbij geluid ’s avonds en ’s nachts zwaarder meetelt dan overdag. De meeste woningen in Rijnenburg en Reijerscop blijven hier ver onder. Uniek is dat de exploitant van de windturbines verplicht is om de stilste molens die op de markt zijn te plaatsen.

Daarnaast stelt de gemeente een norm voor zogenaamd momentaan geluid: met geluidsmetingen moet aangetoond worden dat de windturbines op elk moment voldoen aan het geluid dat ze volgens de fabrikant zouden mogen maken. Als dat niet het geval is, kan de gemeente direct handhavend optreden. Het bestemmingsplan wordt hierop aangepast.

Omwonenden profiteren mee

De gemeente Utrecht wil ook dat omwonenden mee kunnen profiteren van de duurzame energie, die de windturbines opwekken. Om dit te realiseren wordt de lokale energiecoöperatie Rijne Energie 50% eigenaar van het windpark. Rijne Energie heeft op dit moment 750 leden die investeren en meedelen in de winst die met het windpark wordt gemaakt. Leden van Rijne Energie willen een deel van deze winst terecht laten komen bij mensen met energiearmoede. Omwonenden in de polders Rijnenburg en Reijerscop krijgen een vergoeding die varieert tussen ruim honderd en een paar duizend euro per jaar. Ook wordt er elk jaar circa 45.000 euro gestort in een omgevingsfonds onder beheer van direct omwonenden.

Geplande locatie in bestemmingsplan © Gemeente Utrecht

Reageren op het plan

Het college geeft hiermee akkoord voor de komst van de vier windturbines en heeft het vergunningsproces gestart. Omwonenden en belanghebbenden hebben tot en met 6 juli 2023 om via een zienswijze aan te geven wat ze vinden van de nieuwe regels in het bestemmingsplan en het besluit van de vergunning en wijziging van het bestemmingsplan. Ook kunnen ze reageren op de milieueffectrapportage en de andere onderzoeken die ter onderbouwing van het plan zijn uitgevoerd. De documenten zijn HIER in te zien.

Op woensdag 7 juni aanstaande is er gelegenheid om vragen te stellen tijdens een informatieavond in La Place De Meern, van 19.00 tot 21.30 uur. Op maandag 12 juni is er van 19.00 tot 20.30 uur ook nog een online bijeenkomst. De gemeenteraad stelt de definitieve vergunning en bestemmingsplan vast na de zomer. Na goedkeuring van de gemeenteraad kan Rijne Energie in 2026 starten met de bouw.

Uitbreiding project blijft wens

Het energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop bestaat nu uit vier windturbines maar nog steeds willen Rijne Energie en haar partners dit uitbreiden met meer windturbines, zonnevelden en natuur.

Guido: “De huidige krappe 5% duurzame energie die de gemeente Utrecht nu opwekt, kan naar minstens 20% groeien doordat er nu zonnevelden en windmolens bij gaan komen. Ons doel blijft om in Rijnenburg stroom op te wekken voor ten minste 60.000 huishoudens voor de omliggende wijken. Daarvoor zijn meer windmolens en zonnevelden nodig dus daar blijven we ons hard voor maken.”

Bron: Gemeente Utrecht/Rijne Energie

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.