Minder investeringen in windenergie in Europa in 2022

| 31 januari 2023

In 2022 vond een daling van investeringen en windturbineorders plaats. Dit blijkt uit recente gegevens van WindEurope, de Europese branchevereniging voor de windindustrie.

Het totaal aantal orders voor nieuwe windturbines in 2022 is met 47% gedaald ten opzichte van 2021. De EU zag slechts 9 GW aan nieuwe turbineorders. Dit weerspiegelt een daling van de nieuwe investeringen in windenergie die vorig jaar werden aangekondigd: in de eerste 11 maanden werden definitieve investeringsbeslissingen genomen voor slechts 12 GW aan nieuwe windparken.** De EU moet jaarlijks 30 GW aan nieuwe windparken bouwen in het kader van haar nieuwe doelstellingen inzake energie- en klimaatzekerheid.

De EU heeft grote ambities voor windenergie op zee: van meer dan 15 GW nu naar meer dan 100 GW in 2030. Maar in 2022 was er geen enkele investering in een offshore windpark in Europa, naast een paar kleine drijvende windprojecten. Verschillende offshore windparken zouden vorig jaar hun financiële afronding bereiken, maar definitieve investeringsbeslissingen werden uitgesteld door inflatie, marktinterventies en onzekerheid over toekomstige inkomsten.

Inflatie beïnvloedt investeringen

Door de inflatie van de grondstoffenprijzen en andere inputkosten is de prijs van windturbines de afgelopen twee jaar met 40% gestegen. Maar de verwachte inkomsten van degenen die van plan zijn windparken te bouwen, hebben daarmee geen gelijke tred gehouden. Veel regeringen indexeren de prijzen die voor windenergie worden betaald (meestal vastgesteld in veilingen), maar niet genoeg. En het lange tijdsverloop tussen het moment waarop ontwikkelaars hun veilingaanbiedingen doen en het moment waarop hun turbineleveranciers hun onderdelen daadwerkelijk aanschaffen, helpt ook niet. Regeringen moeten zorgen voor volledige indexering, zo adviseert WindEurope.

Marktinterventies schrikken investeerders af

Bepaalde ingrepen op de elektriciteitsmarkten door verschillende nationale regeringen hebben het inflatieprobleem nog verergerd. Het feit dat regeringen konden afwijken van het noodplafond van 180 euro/MWh voor de inkomsten van producenten en verschillende plafonds konden vaststellen voor verschillende technologieën, heeft voor echte verwarring en onzekerheid gezorgd, aldus WindEurope. Het vertrouwen van de investeerders werd verder aangetast toen sommige regeringen het beginsel begonnen te negeren dat inkomstenplafonds alleen mogen gelden voor de werkelijk gerealiseerde inkomsten – en dat hedging en PPA’s in aanmerking moeten worden genomen. De vertraging van de investeringen in windenergie was vooral uitgesproken in de tweede helft van 2022, toen de onzekerheid rond de noodmaatregelen voelbaar werd.

“De marktinterventies van vorig jaar hebben Europa minder aantrekkelijk gemaakt voor investeerders in hernieuwbare energie dan de VS, Australië en elders. Ze hebben de business case voor hernieuwbare-energieprojecten in heel Europa beïnvloed. De cijfers over de orders voor windturbines in 2022 zouden een alarmbel moeten doen rinkelen: De energie- en klimaatdoelstellingen van Europa lopen gevaar als de EU er niet in slaagt een aantrekkelijk investeringsklimaat voor hernieuwbare energiebronnen te creëren”, aldus Giles Dickson, CEO van WindEurope.

Net-Zero Industry Act moet Europese toeleveringsketen voor windenergie te stimuleren

De daling van de investeringen in windenergie en de orders voor windturbines zouden de problemen van de Europese toeleveringsketen voor windenergie verergeren. Op dit moment bereidt de EU de Net-Zero Industry Act voor, welke Europa’s schone energie-industrieën moet versterken. Volgens WindEurope is deze essentieel en kan niet snel genoeg komen.

De Europese toeleveringsketens voor windenergie en andere duurzame energie moeten investeren in nieuwe productie en logistiek om (a) concurrerend te worden en (b) de capaciteit op te bouwen die nodig is om de hoeveelheden koolstofarme apparatuur te produceren die nodig zijn voor de Green Deal.

Volgens WindEurope zal Investeringsaftrek helpen – dat is wat de VS bieden in hun Inflation Reduction Act. Hetzelfde geldt voor “Net-Zero Industry Academies” om de schone technici van de toekomst op te leiden. Bestaande EU-fondsen kunnen een belangrijke rol spelen bij het verminderen van de risico’s en het aantrekken van particuliere investeringen in nieuwe fabrieken en in de Europese haven-, vervoers- en andere infrastructuur.

De EU moet de elektriciteitsmarkt goed ontwerpen

In maart zal de Europese Commissie haar voorstel indienen voor een herziening van de opzet van de elektriciteitsmarkt in de EU, zodat de elektriciteitsverbruikers kunnen profiteren van de lage kosten van hernieuwbare energie. Europa moet voorkomen dat 20 jaar integratie van de Europese energiemarkt van de ene dag op de andere wordt teruggedraaid. Het marktontwerp moet het potentieel van Contract for Differences (CfD’s) en Power Purchase Agreements (PPA’s) benutten en ruimte laten voor investeerders om toegang te krijgen tot bepaalde marktinkomsten zodat zij hun PPA-verplichtingen kunnen nakomen. Vermeden moet worden dat CfD’s met terugwerkende kracht worden opgelegd aan bestaande of nieuwe activa.

WindEurope publiceert zijn volledige rapport Finance and Investment Trends 2022 in maart dit jaar. Bron: WindEurope

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.