“Nederland meest fossiele land van Europa”

| 31 maart 2010
bron: Royal Haskoning

Adviesbureau Royal Haskoning organiseerde een discussie over de energietransitie tussen twintig beleidsmakers in de energiewereld en publiceerde daar een samenvatting van.

Die stemt niet vrolijk. Nederland draait steeds sterker op fossiel en men constateert o.a. dat Nederland institutioneel helemaal is afgestemd op de inkomsten uit de gasvoorraden. Bedrijven in de duurzame sector zijn niet in staat daar een voldoende sterke lobby tegenover te organiseren.

En dit citaat staat er ook in : “Het is mijn absolute overtuiging dat de global warming-ontwikkeling bijna onomkeerbaar is. Samen met de 3 miljard nieuwe mensen in de komende 50 jaar en samen met de economische groei van de achtergebleven, maar nu zich snel ontwikkelende economieën, zal dit leiden tot een grote catastrofe”.

Er wordt gepleit voor een krachtige institutionele impuls aan de energietransitie met zeven actiepunten. Jammer dat alles erg abstract blijft en er geen namen worden genoemd. EZ, ECN, KEMA, TNO, VNO-NCW, VEMW, CDA, VVD, PVV, EnergieNed, E.On, RWE, Ruud Lubbers, dat zijn de instituties die, naarmate de energie- en klimaatcrisis ernstiger dreigt, harder pleiten voor CCS, kolen- en kerncentrales en gasrotondes. En die onderontwikkelde duurzame lobby heet NWEA, ODE, DE-Koepel, SNM, Holland Solar, etc.

Het boekje staat bij HasKoning.

Category: Bedrijven, Windenergie

Reacties zijn gesloten.