Scalda certificeert eerste cursisten ‘Onderhoud aan Windturbines’

| 31 mei 2019

Opleidingsinstituut Scalda in Zeeland overhandigde op 27 mei de eerste  zeven cursisten van de nieuwe opleiding ‘Onderhoud aan Windturbines’ hun certificaat. Met deze certificaten kunnen cursisten aan de slag in de Windenergiesector als startend professional. Een aantal kandidaten heeft inmiddels een baan in de sector gevonden.

Het betreft een halfjaar durende opleiding ‘Onderhoud aan Windturbines’ waarin de cursisten technische vaardigheden voor het onderhouden van windturbines leren. De opleiding omvat werktuigbouwkunde, elektro en hydrauliek. Er is veel aandacht besteed aan het zoeken van storingen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een speciale simulator.

Met de opleiding hebben de cursisten twee diploma’s verworven: een door de minister erkend mbo-certificaat voor ‘Onderhoud Windturbines’ (mbo niveau 4). En één voor de Basic Technical Training: een onderdeel van de verplichte GWO certificering (Global Wind Organisation) om te kunnen werken in de windenergiesector.

De opleiding is tot stand gekomen in samenwerking met de Wind Technicians en de kandidaten.

“Deze opleiding voorziet in de grote behoefte aan technici in deze duurzame energiesector”, vertelt Nout Nagtegaal, teamleider WindDock-opleidingen. “De energietransitie waar Nederland voor staat, levert voor Zeeland heel veel kansen op economisch gebied. Voor het bouwen en onderhouden van de Windparken (op land en op zee) zijn goed getrainde mensen nodig. Voor het opleiden van deze medewerkers heeft Scalda de Studieroute Windenergie ontwikkeld, in nauw overleg met het bedrijfsleven.” Bron: Scalda

In de maart-editie van Wind Energy Magazine staat een uitgebreid interview met Scalda en Ørsted over dit thema (in het Engels).

Tags: , , , , ,

Category: Offshore windparken, Onderhoud, Onshore windparken, opleidingen

Reacties zijn gesloten.