Schultz: onderzoek gecombineerde (wind)energieparken op zee

| 31 juli 2014

Minister van Infrastructuur & Milieu, Melanie Schultz van Haegen wil dat er onderzoek komt naar zogenoemde energieparken in de Noordzee. Zuinig met ruimte omgaan en kansen verhogen voor energie-opwekking per 4-kante mijl. Het wordt namelijk steeds drukker op de Noordzee (denk aan olie- en gaswining, visserij & uitbreiding Natura 2000-gebieden).

Windparken uitbreiden op zee met overige manieren van energie-opwekking (b.v. golf- en getijdenenergie + geothermie en gebruik van warmte van de zee). Hierdoor kan de elektriciteitsopbrengst van de windparken omhoog en wordt de ruimte op zee beter benut. Ook tips van schoolkinderen nam Schultz mee in haar aanbevelingsbrief “Noordzee 2050 voor de toekomst gebiedsagenda”.

Die studie dient er om de voor- en nadelen in kaart te brengen van een combinatie van energieopwekkingstechnieken uit wind, water en de diepe ondergrond. Volgens het ministerie mag de potentie van golf- en getijdentechnieken -uitgaande van eerdere berekeningen en de kansen die de markt ziet- op 1.000 tot 2.000 MW in 2030 worden ingeschat.
Het gebied Borssele voor de kust van Zeeland, de locatie bij het windpark Gemini en een gebied bij Den Helder/Texel, in de buurt van het windenergiegebied IJmuiden ver, zouden in aanmerking kunnen komen voor gecombineerde energieparken. Het onderzoek zou moeten worden uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en belangenorganisaties.

noordzee

Klik hier voor originele bericht.

Bron: Energeia

Tags: , , , , , , , ,

Category: Electriciteit, Fotos, Groene energie, Offshore windparken, Offshore Windparken, Overheid, Wereldwijd, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.