Spanje investeert 180 miljoen euro in windturbine recycling en repowering programma’s

| 31 december 2022

© MITECO

Het Spaanse Ministerie voor de Ecologische Transitie en de Demografische Uitdaging (MITECO) heeft eerder deze maand drie hulpprogramma’s aangekondigd die respectievelijk gericht zijn op circulaire repoweringprojecten op het gebied van windenergie, hydro-elektrische vernieuwing en recycling van windturbinebladen.

Voor deze drie programma’s is een gezamenlijke budget van 222,5 miljoen euro beschikbaar van Next Generation EU-fondsen beheerd via het plan voor herstel, transformatie en veerkracht.

Het initiatief, onder de titel Circular Repowering Programs, streeft naar meer energie-efficiëntie en minder milieu-impact van huidige wind- en waterkrachtinstallaties door middel van technologische vernieuwing en de volledige of gedeeltelijke vervanging van de componenten ervan. Bovendien zal een specifiek programma voor het eerst ook innovatieve circulaire economievoorstellen voor de recyclage van windturbinebladen en andere samengestelde elementen van de windparken subsidiëren, in overeenstemming met de bepalingen van de Circulaire Economie PERTE.

Het Instituut voor Energiediversificatie en -besparing (IDAE), dat valt onder het MITECO, zal verantwoordelijk zijn voor het beheer van deze programma’s, die op concurrerende basis zullen worden toegekend en zullen worden geïmplementeerd als een niet-restitueerbare subsidie ​​die IDAE kan voorschieten aan de begunstigde.

150 miljoen euro voor repowering

Het eerste programma is gericht op de volledige vervanging van bestaande windturbines door efficiëntere exemplaren (repowering). Repowering van bestaande installaties voor elektriciteitsopwekking draagt ​​bij tot een lagere milieu-impact en maakt een beter gebruik van de hernieuwbare hulpbron mogelijk, omdat verouderde of oude systemen worden vervangen door nieuwe, efficiëntere systemen. In het geval van windtechnologie helpt repowering om de impact op het landschap en het bezette gebied te verminderen, aangezien het de vervanging van een groot aantal oude en kleine generatoren mogelijk maakt met minder apparatuur, hoewel groter. In Spanje zal naar schatting in dit decennium tussen de 10 en 12 GW van de huidige windparken moeten worden ontmanteld om ze opnieuw op te starten. Dit programma heeft een budget van 150 miljoen euro en zal naar schatting voor ten minste 557 MW aan extra vermogen opleveren.

42,5 miljoen euro voor mini-waterkrachtcentrales

Het tweede programma is gericht op mini-waterkrachtcentrales. Tegen 2030 zullen zo’n 1.600 MW aan mini-waterkrachtinstallaties in Spanje al meer dan 25 jaar in bedrijf zijn. Om een grote vermindering van waterkracht te voorkomen wordt 42,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om installaties tot 10 MW technologisch en ecologisch te moderniseren, met als doel hun energie-efficiëntie te optimaliseren, evenals hun betere aanpassing aan en integratie in het grondgebied. Het doel is om op deze manier 47 MW te vernieuwen. Onder de acties voor technologische en ecologische vernieuwing zijn maatregelen voorzien om onder andere de migratie van vissen langs de rivierbedding te waarborgen, habitats te beschermen of te verbeteren, pijpleidingen af ​​te dekken om een ​​barrière-effect te voorkomen.

Beide steunprogramma’s kunnen hybride opslagsystemen omvatten, met een geschatte extra capaciteit van 149 MWh.

30 miljoen euro voor recyclen van windturbinebladen

Het derde programma is gericht om het opzetten van innovatieve faciliteiten voor het recyclen van windturbinebladen te stimuleren. Vanwege het grote aantal windparken dat in dit decennium zal worden ontmanteld, is het dringend nodig om commerciële oplossingen te vinden om het hergebruik van bladonderdelen te bevorderen en te voorkomen dat ze aan het einde van hun levensduur op stortplaatsen terechtkomen.

De faciliteiten moeten ten minste 50% van het gewicht van het afval (bladen en/of andere componenten van de windturbine die composietmaterialen gebruiken) recupereren en omzetten in secundaire grondstoffen die kunnen worden gebruikt in productieprocessen. Voor dit programma is een budget van 30 miljoen euro beschikbaar. Verwacht wordt dat het programma een gecombineerde jaarlijkse recyclingcapaciteit van 17.564 ton bladen en andere verbindingen zal bereiken.

Het is de eerste keer dat de IDAE, een entiteit die afhankelijk is van de staatssecretaris van Energie, een supportprogramma heeft geopend voor industriële projecten die circulaire economieoplossingen bieden, zonder bijbehorende hernieuwbare opwekking.

Alleen voor projecten die nog moeten starten

Gezien het stimulerende karakter van de steun komen alleen projecten in aanmerking waarvan de uitvoering nog niet is gestart als de steun wordt aangevraagd. De projecten moeten vóór 15 januari 2026 voltooid zijn en moeten het principe “geen significante schade aanrichten” aan het milieu respecteren.

Naast de vereisten voor circulaire economie en milieubehoud, zullen bij de evaluatie van de projecten de faciliteiten in de gebieden Just Transition en Demographic Challenge prioriteit krijgen, evenals de initiatieven met de grootste innovatiekracht, het creëren van banen, professionele recycling en gebruik van de nationale/Europese waardeketen.

De periode voor het indienen van aanvragen gaat open op dinsdag 17 januari 2023, de datum waarop een informatiesessie is gepland voor geïnteresseerden, en eindigt op 10 maart om 12.00 uur. Bron: Miteco

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.