Stilstandvoorziening windturbine Windplan Groen in werking voor Grauwe Kiekendievenpaar met jongen

| 31 juli 2023

Een paar Grauwe Kiekendieven heeft dit jaar één van de nieuwe windparken van Windplan Groen als broedlocatie uitgekozen. Hierdoor is direct het protocol in werking gesteld van stilstand van de windturbine overdag bij specifieke weersomstandigheden.

Bron: Windplan Groen © Rob Dekker

De stilstandvoorziening is een van de voorwaarden uit de verleende vergunning voor de bouw van turbines voor Windplan Groen en geldt voor broedlocaties binnen een straal van 500 meter van een windturbine. Uit het nest zijn drie jongen groot geworden. De jonge vogels zijn onlangs geringd door het Kenniscentrum Akkervogels en zijn nu druk doende met vliegoefeningen en het luchtruim te verkennen, meldde Windplan Groen vorige week. Wanneer de jonge vogels en hun ouders uit het gebied vertrekken kan de stilstandsvoorziening worden stopgezet.

Behalve stilstand van een windturbine is er op de grond bescherming aangebracht om te voorkomen dat grondpredatoren deze zeldzame vogels kunnen bereiken. Samen met vrijwilligers en met medewerking van boeren voert Kenniscentrum Akkervogels al vele jaren deze bescherming uit, ondersteund met subsidie van Provincie Flevoland.

De Grauwe Kiekendief is in Nederland een zeer schaarse (op de grond broedende) roofvogel van akkerbouwgebieden. Dat gebeurt voornamelijk in Groningen, maar jaarlijks ook één of enkele paren in Flevoland. Het ging dit jaar om 2 paren. De stilstandvoorziening gaat gepaard met een monitoring die na drie jaar zal worden geëvalueerd.

De Grauwe Kiekendief trekt vanaf eind augustus tot eind september weer naar haar overwinteringsgebied in Afrika. Eind april komen de vogels terug. Vaak keren ze weer terug naar hetzelfde gebied waar ze in het voorgaande jaar succesvol hebben gebroed. Bron: Windplan Groen

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.