Topside Borssele Beta vertrokken uit Schiedam

| 31 maart 2020

© TenneT

Gisterochtend vertrok de topside van het Borssele Beta offshore transformatorstation vanaf de werf van HSM Offshore richting het windgebied Borssele III en IV.

Het 700 MW offshore station zal de stroom van 77 MHI Vestas, type V164, 9.5 MW, windturbines verzamelen van het 731,5 MW Borssele III & IV offshore windpark (een project van Blauwwind) en van de turbines in de Borssele V testsite. De stroom wordt hier omgezet van 66 kV naar 220 kV en vervolgens getransporteerd naar het onshore hoogspanningsstation in Borssele. Hiervoor zijn twee 67 km lange 220 kV kabels voor aangelegd. De topside wordt op een jacket fundering geplaatst dat eerder, in mei 2019, was geïnstalleerd.

Topside Borssele Beta
De topside is 25 meter hoog, 58 meter lang en 32 meter breed en bestaat uit drie binnen verdiepingen (main deck, utility deck, control deck) en een buitendek (roof deck).  Het heeft een gewicht van 3650 ton.

Maritiem Informatievoorziening Service Punt
Tennet meldt dat op het offshore station ook een meetstation staat met onder andere nautische radars, meteorologische systemen (voor wind, neerslag, wolken en temperatuur) en ecologische monitoringssystemen voor vogels en vleermuizen. Dit zogenoemde Maritiem Informatievoorziening Service Punt wordt door Rijkswaterstaat in samenwerking met TenneT op elk offshore stopcontact gerealiseerd.

Het offshore station staat gepland om op 1 september operationeel te zijn. Het is voor TenneT het tweede zogenaamde ‘stopcontact op zee’ en volgt op Borssele Alpha in het Borssele 1 + 2 offshore windpark.

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.