Topside Hollandse Kust (zuid) Beta offshore transformatorstation succesvol geplaatst en Alpha station gereed

| 31 maart 2022
Topside Hollandse Kust (zuid) Alpha station succesvol geplaatst en Beta station gereed

Hollandse Kust (zuid) Beta

Afgelopen maandag werd de topside van het Hollandse Kust (zuid) Beta transformatorstation succesvol door Allseas’ Pioneering Spirit op de reeds aanwezige jacket fundatie geplaatst. Samen met het eerder geplaatste Alpha station maken ze deel uit van TenneT’s offshore hoogspanningsverbinding voor het in aanbouw zijnde offshore windpark Hollandse Kust Zuid.

Op uitnodiging van TenneT vond gisteren een boottour plaats naar de beide High Voltage Alternating Current  transformatorstations (Beta en Alpha). De uitgenodigden, waaronder pers van verschillende media, vertrokken op het hotelschip DP Galyna van Chevalier Floatels gisterochtend vanuit de haven van Scheveningen naar het windgebied Hollandse Kust Zuid.

HKZ Beta

De boottour leidde als eerste langs het Beta station. Terwijl de installatie van de topside (bovenbouw) afgelopen maandag in een dichte mist plaatsvond, was er woensdag wel goed zicht. Op een kleine afstand van het platform was de Pioneering Spirit die de 3.928 ton wegende topside op de jacket plaatste nog zichtbaar. Aannemer Petrofac was verantwoordelijk voor de fabricage van de zowel de Alpha als Beta topsides. Deze zijn beiden op de Drydocks World fabrication yard in Dubai gebouwd. De Alpha topside werd op zondag 26 december 2021 geïnstalleerd op het jacket in de Noordzee, ongeveer 20 kilometer uit de kust van Den Haag. Zustertopside Beta verliet afgelopen februari de fabricagewerf in Dubai en voer met een transportschip van Boskalis in iets meer dan een maand naar de Alexiahaven op de Maasvlakte, waar het vorige week aankwam om vervolgens op de Pioneering Spirit geladen te worden.

Dat het platform hier nu compleet staat was een paar weken geleden nog onzeker. Nadat het in januari door de storm Corrie op dreef geraakte schip Julietta D de jacket had geraakt moest er eerst door de aannemer en certificerende instantie bekeken worden of de schade niet te groot zou zijn. Gelukkig was de schade op te lossen en kon de installatie alsnog plaatsvinden. De komende maanden wordt er gewerkt aan het gereed maken van de spanningsvoorziening en alles wat daarbij komt kijken.

HKZ Alpha

Even later werd ook langs het Alpha platform gevaren. Hier lag de JB 115 nog aangemeerd zodat personeel van Petrofac de allerlaatste activiteiten op dit in december 2021 geplaatste topside konden uitvoeren. Afgelopen week had de certificerende instantie DNV GL al de ‘Grid Readiness’ certificering afgegeven. Dit betekent dat deze offshore netaansluiting volledig voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het zogenaamde “Ontwikkelkader windenergie op zee”. Hiermee is het zogenaamde ‘stopcontact’ gereed om de toekomstige windturbines van de offshore windparken Hollandse Kust (zuid) I en II te koppelen.

Topside Hollandse Kust (zuid) Alpha station succesvol geplaatst en Beta station gereed

Hollandse Kust (zuid) Alpha station

Offshore windpark Hollandse Kust Zuid (aanbesteed in 4 kavels) moet in 2023 gereed zijn. In het windpark met 1,4 GW vermogen komen 140 Siemens Gamesa 11 MW windturbines te staan. Het project van Vattenfall en BASF is het eerste subsidievrije windpark ter wereld. In juli 2021 werd aangevangen met de installatie van de fundaties. Op dit moment zijn er 34 monopile fundaties gereed en wordt eer een start gemaakt met de installatie van de inter array kabels. De eerste transport van windturbine onderdelen zal in mei plaatsvinden.

De elektriciteit die straks vanuit de windturbines wordt verzameld in de transformatorstations zal hier worden omgezet van 66 kV naar 220 kV. Vervolgens wordt de stroom via twee exportkabels voor elk platform naar het onderstation op de Maasvlakte getransporteerd. In dit onderstation wordt de spanning omgezet in 380 kV. Tenslotte wordt de elektriciteit via het hoogspanningsstation Randstad 380 kV Zuidring naar het hoogspanningsnet getransporteerd.

Offshore verbindingen

Eind 2023 heeft TenneT volgens planning 3.500 MW offshore netaansluitingen aangelegd voor offshore windparken op de Nederlandse Noordzee. De eerste 1.400 MW is gerealiseerd met de oplevering van Borssele Alpha en Beta in 2019 en 2020. Nu is het de beurt aan Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta dit jaar, gevolgd door Hollandse Kust (noord) in 2023. TenneT bouwt voor deze windparken vijf identieke 700 MW transformatorplatformen. Deze platformen liggen dicht bij de windparken en maken alle vijf gebruik van hetzelfde type 220 kV-kabelverbinding naar de kust. Door deze standaardisatie kan TenneT deze projecten efficiënter, sneller en economischer uitvoeren.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.