11,1 % van totale energieverbruik in 2020 uit hernieuwbare bronnen

| 31 mei 2021

In 2020 was 11,1 % van het energieverbruik in Nederland afkomstig van hernieuwbare bronnen. Biomassa had het grootste aandeel in de hernieuwbare bronnen, gevolgd door wind en zon. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Het verbruik van hernieuwbare energie bedroeg 219 PJ (petajoule) in 2020, goed voor een aandeel van 11,1 % in het totale finale verbruik van bijna 2000 PJ. Dit is een stijging van 19 % ten opzichte van 2019.

Tekst gaat verder onder tabel.

CBS statistieken duurzame energieverbruik in 2020

 

Biomassa, dat terecht of onterecht wordt beschouwd als hernieuwbare energiebron – hierover bestaat al een tijdje een maatschappelijke discussie- , leverde met 54 % de grootste bijdrage. Het energieverbruik uit deze bron is in 2020 met 10 procent toegenomen naar 119 PJ. Deze stijging is grotendeels te danken aan de hogere inzet van biomassa in kolencentrales. Ook het verbruik van biogas en vaste en vloeibare biomassa in ketels bij bedrijven nam toe.

Forse toename capaciteit windenergie en zonnestroom

Ook een grotere capaciteit voor zonnestroom en windenergie droeg bij aan de groei. Het verbruik van energie uit wind nam met 29 procent toe tot iets over 50 PJ. Wind op land was goed voor 32,24 PJ. Dit was in 2019 26,74 PJ. Het energieverbruik uit wind op zee bedroeg 17,95 PJ. Dit was in 2019 12,04 PJ. Wind neemt hiermee 2,54 % van het totale energieverbruik in 2020 in. Dit was 1,85 % in 2019. De groei komt vooral door de bijdrage van nieuwe windparken bij Borssele (Borssele 1-5). Op land zijn vorig jaar ook meer windturbines geplaatst. De totale windcapaciteit ging van 4.500 megawatt (MW) eind 2019 naar 6.600 MW eind 2020.

Tekst gaat verder onder tabel.

CBS statistieken duurzame energieverbruik in 2020_wind en zon

 

Het verbruik van zonne-energie (elektriciteit en warmte) groeide in 2020 met 47 procent naar 30 PJ. Ook hier speelden nieuwe zonneparken de belangrijkste rol. De opgestelde capaciteit van zonnepanelen voor zonnestroom steeg opnieuw met een recordhoeveelheid van 7.200 MW in 2019 naar iets meer dan 10.000 MW in 2020.

Daling in totale verbruik in 2020

De toename van duurzame energiebronnen heeft ook deels te maken met een daling in het totale verbruik. Dit totale verbruik, bestaande uit elektriciteit, brandstoffen voor vervoer en energie voor verwarming van gebouwen en processen in de industrie, was ongeveer 100 PJ lager dan in 2019. Vooral het energieverbruik voor vervoer daalde, als gevolg van minder verkeer in 2020, onder andere door verregaande maatregelen in de bestrijding van het coronavirus.

Doelstelling van 14 % hernieuwbare energie in 2020

In EU-verband is vastgelegd dat hernieuwbare energie 14 procent van het Nederlands energieverbruik moest uitmaken in 2020. Naast verbruik van hernieuwbare energie uit eigen land, kan ook hernieuwbare energie worden ingekocht bij andere landen (een zogeheten statistische overdracht). Op basis van deze voorlopige cijfers over 2020 zou een overdracht van ongeveer 16 TWh (miljard kWh) uit het buitenland nodig zijn om het afgesproken doel van 14 procent te halen. In juni 2020 is een overeenkomst afgesloten met Denemarken om 8 tot 16 TWh hernieuwbare energie over te dragen. Bron: CBS

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.