Vrijheid energieopwekking voor allen

| 31 augustus 2012

Die conclusie kon getrokken worden uit het verkiezingsdebat over energie in het kader van de Tweede Kamer verkiezingen in Utrecht. Als de huidige opiniepeilingen daadwerkelijk worden vertaald naar de Tweede Kamerverkiezingen, is er een ruime politieke meerderheid voor een onbeperkte ‘saldering’ van eigen energie. Eigenaars van een duurzame energie opwekkingsinstallatie zullen dan geen energiebelasting hoeven te betalen over de zelf gebruikte –eigen- stroom. De onbeperkte saldering zal alleen gelden voor eigenaars die deze eigen energie zelf verbruiken en niet commercieel exploiteren.

Het debat werd georganiseerd door de Organisatie voor Duurzame Energie. Duidelijk werd dat er in de Tweede Kamer meer energie zal moeten worden gestoken in Windmolenparken op zee en windparken op land in veel hoger tempo gerealiseerd zal moeten worden. Voor de Amsterdamse aanpak (lokaties worden vergunningsklaar aanbesteed) bestaat een breed draagvlak.

Lees hier het originele artikel.

Bronvermelding:Energieorg

 

 

Category: Electriciteit, Groene energie, Kleine Windmolens, Offshore Windparken, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.