Windpark Fryslân moet 55 km netaansluiting zelf betalen

| 31 mei 2016

Netbeheerder TenneT is van mening dat windpark Fryslan zelf voor de opgewekte stroom een ondergrondse hoogspanningskabel naar Oudehaske moet aanleggen.  De initiatiefnemers hadden gehoopt op aansluiting op het 110-kilovoltstation Herbaijum voor het windpark bij Kornwerderzand.

TenneT vindt dat geen goed plan omdat er dan door de netbeheerder forse investeringen zoals verzwaring openbare leidingen en aanpassing transformatorstations moeten worden gedaan.

T.b.v. het windpark zal  er een 55 km lange ondergrondse 220-kV-kabel naar het onderstation in Oudehaske moeten worden gelegd.  Voor Windpark Fryslân betekent het een verdubbeling van de aansluitkosten. TenneT regent de kosten voor netverzwaring door in zijn algemene transporttarief.

Eneco is beducht voor complicaties voor een windpark op de Afsluitdijk. Er is daar weinig ruimte. TenneT en Eneco hebben net als burgers, natuurorganisaties en ondernemingen die kritisch zijn op het toekomstige windpark Fryslan in april gereageerd.

Aan de hand van een verbeterd milieueffect-rapport zal het Rijk in de zomer 2016 reageren.

windenergie_nieuws-3

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.