Windplan Groen start met bouw netaansluiting

| 31 maart 2021
Windplan Groen substation

Bron: Ventolines

De bouwwerkzaamheden voor de netaansluiting van Windplan Groen in het oostelijke deel van Flevoland zijn gestart. Uiteindelijk moet deze aansluiting de 90 windturbines, verspreid over 8 windparken met een gezamenlijk opgesteld vermogen van circa 500 MW, aansluiten op het hoogspanningsnet.

Om de aansluiting mogelijk te maken wordt een nieuw 150kV onderstation langs de Hoge Vaart, ten oosten van Dronten gebouwd. Naast dit onderstation komt het transformatorstation van Windplan Groen. Het onderstation bestaat uit twee delen: een deel van TenneT/Liander en een deel gesloten distributiesysteem (GDS). Ventolines ontwikkelt en realiseert het GDS in opdracht van de initiatiefnemers.

Op het transformatorstation komt straks de duurzame elektriciteit van de windparken bij elkaar, en wordt de elektriciteit doorgeleverd naar het onderstation dat weer gekoppeld is aan de bestaande bovengrondse hoogspanningslijn naar het station in Dronten.

Voorbereidend werk netaansluiting

Op dit moment zijn de werkzaamheden begonnen aan een toegangsweg naar de toekomstige onderstation en transformatorstation. De betonnen weg is naar verwachting begin mei klaar voor gebruik. Medio mei 2021 wordt de bouwlocatie ingericht om eind mei 2021 te starten met de bouw van het onderstation. De verwachting is dat eind mei 2022 de bouw is afgerond. De kabels worden naar verwachting vanaf augustus geleverd. De kabels worden gelegd door aannemer Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken.

Windplan Groen

Windplan Groen is een initiatief van een aantal bedrijven die verenigd zijn in Windkoepel Groen. In september 2020 kreeg het project groen licht. Het plan voorziet in 90 windturbines in de gemeenten Dronten en Lelystad. De 90 turbines vervangen de oude 98 turbines met een totaal vermogen van 168 MW in het gebied. De nieuwe turbines komen in lijnopstellingen te staan. Naar verwachting kunnen deze 90 windturbines samen circa 1,9 miljard kWh per jaar opwekken.  Bron: Ventolines/Windplangroen

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.