Aantallen

Aantal windturbines per jaar. Duidelijk is de stijgende lijn te zien.
Totaaal aantal windturbines in Nederland per 31-12-2013

aantal windturbines per jaar