Author Archive: Redactie

rss feed Twitter

Author's Website

Gemeenteraad Dinkelland vergadert 5 december over beleid windenergie

Gemeenteraad Dinkelland vergadert 5 december over beleid windenergie

| 27 november 2023

Het College van B&W van gemeente Dinkelland heeft vorige week ingestemd met het beleid voor windenergie. Dit lokale windbeleid wordt ter bespreking en besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad op 19 […]

Lees Meer...

Commissie m.e.r. - meer onderzoek naar gevolgen voor bruinvissen nodig voor windpark IJmuiden Ver Alpha

Commissie m.e.r. – meer onderzoek naar gevolgen voor bruinvissen nodig voor windpark IJmuiden Ver Alpha

| 27 november 2023

Eind vorige week heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie) aan de minister voor Klimaat en Energie haar advies uitgebracht over het milieueffectrapport voor het offshore windpark IJmuiden Ver Alpha. […]

Lees Meer...

5e generatie neemt leiderschap van maritieme aannemer Van Oord over

5e generatie neemt leiderschap van maritieme aannemer Van Oord over

| 27 november 2023

Maritieme aannemer Van Oord maakte gisteren bekend dat de Raad van Commissarissen voornemens is om Govert van Oord voor te dragen als de nieuwe CEO van Van Oord. Hij zal […]

Lees Meer...

Gemeente Emmen brengt locaties voor windturbines terug en zet vooral in op zon-op-dak

Gemeente Emmen brengt locaties voor windturbines terug en zet vooral in op zon-op-dak

| 24 november 2023

Gemeente Emmen heeft gisteren aangekondigd dat het bij de invulling van de opdracht vanuit de provincie voor de opwekking van duurzame energie in haar gemeente de voorkeur geeft aan zon-op-dak. […]

Lees Meer...

Finse overheid akkoord met start aanbestedingsprocedure voor 5 offshore windparken

Finse overheid akkoord met start aanbestedingsprocedure voor 5 offshore windparken

| 24 november 2023

Op 23 november 2023 heeft de Finse regering een principebesluit vastgesteld om een veilingprocedure te starten voor vijf offshore windparken in Finse openbare wateren. Voor twee windparken zal de aanbesteding […]

Lees Meer...

Metsähallitus en Vattenfall gaan Korsnäs Offshore Windpark in Finland uitbreiden

Metsähallitus en Vattenfall gaan Korsnäs Offshore Windpark in Finland uitbreiden

| 24 november 2023

Metsähallitus, als staatsbedrijf verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van staatsgebieden binnen de territoriale wateren van Finland, en het Deense energiebedrijf  Vattenfall zijn overeengekomen om het Korsnäs Offshore Windpark project uit […]

Lees Meer...

POWER-project doet onderzoek naar positieve zogeffecten van drijvende windturbine van van TouchWind

POWER-project doet onderzoek naar positieve zogeffecten van drijvende windturbine van van TouchWind

| 23 november 2023

Een internationaal consortium van zes partijen is een onderzoeks- en demonstratieproject gestart naar positieve zogeffecten van windturbines met gekantelde rotoren. Initiatiefnemer van dit POWER-project is TouchWind, de Nederlandse ontwikkelaar van […]

Lees Meer...