Author Archive: Windredactie

rss feed Google Plus Flickrr

Rotterdamse haven wil meer windturbines

Rotterdamse haven wil meer windturbines

| 26 oktober 2014 | 0 Reacties

Allard Castelein (president-directeur Havenbedrijf Rotterdam) onderschrijft het belang van windenergie. Nu staan er in de Rotterdamse Haven zo’n 15 locaties waar windturbines staan. Ook de zeewering van de Maasvlakte II […]

Lees Meer...

Windmolens Rouveen worden vervangen door 3 MW windturbines

Windmolens Rouveen worden vervangen door 3 MW windturbines

| 25 oktober 2014 | 0 Reacties

Een drietal windmolens bij Rouveen die er vanaf 2003 staan, (118.000 draai-uren) gaan plaats maken voor nieuwe windturbines. Het bedrijf Hopieve (voorheen Spoorwind) heeft een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend. […]

Lees Meer...

Wetsvoorstel windenergie op zee naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel windenergie op zee naar Tweede Kamer

| 24 oktober 2014 | 0 Reacties

De Rijksoverheid wil een nieuw vergunningstelsel voor de bouw van windparken op zee. Het stelsel zorgt ervoor dat het opwekken van windenergie op zee op grote schaal mogelijk wordt. Het […]

Lees Meer...

Groningse windboeren in de problemen door hoogtebeperkingen vliegveld

Groningse windboeren in de problemen door hoogtebeperkingen vliegveld

| 24 oktober 2014 | 0 Reacties

Afgelopen week stonden een aantal windboeren en provincie Groningen tegenover elkaar om vliegveld Oostwold-Oostambt. Het aantal vliegbewegingen wordt uitgebreid en het vliegveld krijgt een officiele status. De windboeren willen echter […]

Lees Meer...

Provincie Groningen ontneemt actievoerdster het woord

Provincie Groningen ontneemt actievoerdster het woord

| 24 oktober 2014 | 0 Reacties

Provinciale Staten van Groningen ontnam afgelopen week actievoerster Lies Zondag van Tegenwind N33 het woord tijdens een vergadering. Zij uitte haar onvrede over de komst van het windpark dichtbij Meeden […]

Lees Meer...

EU klimaatdoelstellingen afgezwakt

EU klimaatdoelstellingen afgezwakt

| 24 oktober 2014 | 0 Reacties

Europese lidstaten hebben nieuwe klimaatdoelstellingen voor 2020-2030 afgesproken. Sommige zijn lager dan de Europese Commissie heeft voorgesteld. De uitstoot van broeikasgassen over 16 jaar moet tenminste 40% lager zijn dan […]

Lees Meer...

Consumenten betalen jarenlang teveel voor Natuurstroom van Nuon

Consumenten betalen jarenlang teveel voor Natuurstroom van Nuon

| 23 oktober 2014 | 0 Reacties

Jarenlang hebben klanten van Nuon een toeslag moeten betalen voor afname van natuurstroom. In ruil hiervoor kregen zij de garantie dat speciaal voor hen extra windparken, waterkrachtcentrales en zonnecentrales zouden […]

Lees Meer...