Energieverbruik per energiebron

Doelstelling van het kabinet is om in 2020 – 16% van de energie uit duurzame bronnen te halen als zon, water, wind en biomassa.

Stand per 31-12-2013 is:
Conclusie: We zijn er nog lang niet.

energieverbruik per energiebron