Duurzame energie en ruimte: kansen voor gebiedskwaliteit

De ruimtelijke inpassing van voorzieningen voor de toekomstige elektriciteits- en warmtevoorziening vraagt om een nauw samenspel tussen betrokkenen uit de energiesector en het ruimtelijk domein. Deze cursus is bedoeld om inzicht te geven in de consequenties van de overgang naar duurzame energiebronnen. Met dat inzicht komen we tot handvatten om de ruimtelijke impact om te […]