Totaal vermogen (NL)

Op 31-12-2013 bedraagt in NL het totale aantal vermogen aan windenergie (onshore+offshore) 2.433.467 kW.
Het totale aantal windmolens bedraagt: 1.974 stuks

totaal aantallen en vermogen