Meewind geeft u daadwerkelijk wind mee !

Het oogsten van wind mag dan een technisch hoogstandje zijn, het zaaien, de groei en het leven van windparken worden toch vooral bepaald door geld. De fysieke aspecten van een plan zijn goed te berekenen. We kennen de plekken met constante wind, een stabiele bodem en vaarroutes waarvoor een windpark niet in de weg staat. Daar is inmiddels al een keuze voor gemaakt door het kabinet en de andere landen rond de Noordzee.

Minder vanzelfsprekend zijn de financiële omstandigheden. Die kunnen veranderen tijdens de jaren van planning en de bouw, en die zullen dat zeker doen tijdens de twintig jaar of meer durende exploitatieperiode waarin een windpark produceert. Daarbij gaat het om heel veel geld. Het is dus van groot belang dat naast een gedegen technische kwaliteit ook robuuste financiële en juridische zekerheden de toekomst van windparken garanderen.

Vóór dat de financiers hun laatste handtekening zetten, moet er zekerheid zijn over tal van zaken die allemaal bij elkaar zorgen voor het functioneren, de kosten en de opbrengsten van een windpark.

Naast het hele proces van ontwikkeling en bouw van het park zelf, zijn er ook externe factoren die van invloed zijn op de prestatie van een windpark. Een van die externe risico’s die je wil afdekken zal bijvoorbeeld het plotseling inzakken van de elektriciteitsprijs zijn. Het bieden van een gegarandeerde minimumprijs door overheden biedt banken de zekerheid die ze nodig hebben om in te stappen. Dat gebeurt dan vaak op basis van ‘non-recourse’ financiering, wat zoveel betekent als dat de lening van de banken wordt terugbetaald uit de opbrengst van de windmolens en dat uitsluitend de installaties zelf onderpand zijn. De bank kan in geval van problemen nooit beslag leggen op eigendommen van de deelnemende partijen, wat weer bijdraagt aan de zekerheid voor investeerders en financiers.

windturbine snelweg1

Lees meer