Netto nieuw vermogen (in NL)

Netto nieuw vermogen windenergie in Nederland, onshore & offshore per 31-12-2013
Onshore: 273.800 kW
Offshore: 0

netto nieuw aantallen en vermogen