Opgesteld vermogen

Opgesteld vermogen windenergie (onshore & offshore) volgens CBS en windenergie-nieuws per 31-12-2013

vergelijking