Recente berichten

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie opgericht

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie opgericht

| 2 april 2013 | 0 Reacties

Afgelopen week stond in weekblad Elsevier een artikel omtrent de oprichting van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie. De NLVOW wil meer stem geven aan mensen die geconfronteerd worden met industriële […]

Lees Meer...

2015: Vier windmolens Nieuw Prinsenland

2015: Vier windmolens Nieuw Prinsenland

| 2 april 2013 | 0 Reacties

Raedthuys en Suiker Unie hebben een overeenkomst gesloten voor de exploitatie van windmolens op het terrein van de suikerfabriek te Dinteloord die onderdeel is van AFC Nieuw Prinsenland. Deze windmolens […]

Lees Meer...

Houtribdijk Lelystad in beeld

Houtribdijk Lelystad in beeld

| 2 april 2013 | 0 Reacties

Tussen Lelystad en Enkhuizen ligt de Houtribdijk. Deze is nadrukkelijk in beeld bij het Rijk voor de aanleg van een nieuw windmolenpark. Het kabinet heeft besloten om de mogelijkheid van […]

Lees Meer...

Kabinet: 11 nieuwe gebieden windparken

Kabinet: 11 nieuwe gebieden windparken

| 29 maart 2013 | 0 Reacties

In overleg met provincies heeft het kabinet 11 gebieden aangewezen waar nieuwe grootschalige windmolenparken kunnen komen voor 2020. Deze conclusie staat in het ontwerpstructuurvisie Windenergie op Land. De ministerraad heeft […]

Lees Meer...

Strengere geluidsnorm windmolen Schagen

Strengere geluidsnorm windmolen Schagen

| 28 maart 2013 | 0 Reacties

  De windturbine in de gemeente Schagen mag ’s nachts niet langer draaien. Die uitspraak kwam van de Alkmaarse rechtbank. Windmolens in rustige polders moeten strengere geluidsnormen hanteren. Een bewoonster […]

Lees Meer...

Friesland Campina benut windenergie

Friesland Campina benut windenergie

| 27 maart 2013 | 0 Reacties

Friesland Campina heeft – om haar doelstellingen uit het energiebeleid te realiseren – het Windpark Van Gogh in Etten-Leur geadopteerd. Het windpark, gerealiseerd door drie leden-melkveehouders en investeerders, bestaat uit […]

Lees Meer...

Raedthuys bouwt windmolens in Hoorn

Raedthuys bouwt windmolens in Hoorn

| 26 maart 2013 | 0 Reacties

In Hoorn heeft Raedthuys, duurzaam energiebedrijf, drie windturbines ontmanteld die stonden opgesteld langs de Diodeweg op bedrijventerrein Hoorn 80. Het is de bedoeling dat deze windturbines op termijn worden vervangen […]

Lees Meer...