Statistiek Vermogen per povincie, onshore

Stand feb. 2014

totaal vermogen per provincie