Privacy Statement

Windenergie-nieuws.nl is een titel van Blue Green Feather (BGF). Hier leest u onze privacy-statement en u leest hier wat cookies zijn en wat het gebruik van cookies betekent voor onze websites.

Blue Green Feather
Naast de titel Windenergie-nieuws.nl is BGF ook uitgever van de titels Windenergie-magazine.nl en Wind Energy Magazine. Daarnaast organiseert BGF in samenwerking met andere partijen ook evenementen.

Recht op privacy
In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming hechten wij waarde aan uw privacy en streven wij ernaar om uw persoonsgegevens te beschermen. Hieronder zullen we uitleg verstrekken over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens verwerken en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden. Verder bevat dit privacy-statement belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om dit privacy-statement zorgvuldig door te lezen.

Persoonsgegevens
We verwerken uw persoonsgegevens in het kader van onze diensten. Wij verzamelen de persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze website, ontvangers van onze nieuwsbrieven, deelnemers aan onze events en personen die worden genoemd in onze vakbladen, websites en onze databanken/gidsen.

Doeleinden verwerking
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst.

Wij verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren:

 • Bij aanmelding voor een nieuwsbrief, evenement, een abonnement of wanneer u een account aanmaakt op een van onze websites;
 • Door openbare bronnen/openbare registers te raadplegen, door eigen onderzoek of door onderzoek van derde partijen;
 • Door middel van bezoeken aan onze websites, via het gebruik van bijvoorbeeld cookies.

Vastleggen van gegevens
Persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden op basis van de volgende grondslagen door ons vastgelegd en bewaard:

 1. Toestemming
  Toestemming kan worden gegeven door een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting. De toestemming moet uitdrukkelijk zijn.
 2. Overeenkomst
  Verzameling van persoonsgegevens wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het gaat dan uiteraard om een overeenkomst waarbij de betrokkene (de persoon waarvan de persoonsgegevens zijn) partij is. Van belang is dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd zonder de persoonsgegevens.
 3. Gerechtvaardigd belang
  Het gerechtvaardigd belang is eigenlijk vooral een belangenafweging. Dit belang kan bijvoorbeeld gebruikt worden om direct marketing mogelijk te maken. Hiertegen mag altijd bezwaar worden gemaakt. De verwerking hiervan zal dan direct beëindigd worden.
Persoonsgegevens:Doelen en grondslagen:
Uw identificatie en contactgegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht etc.1. Klanten administratie
2. Leveranciersadministratie
3. Voor leveringen van bijvoorbeeld vakbladen
4. Een account voor op een van onze websites
5. Administratie en behandeling van verzoeken (bijvoorbeeld klachten)
6. Debiteuren- en crediteurenadministratie
7. Voor marketingdoeleinden
Surfgedrag op de websiteVoor de verbetering van de website en om u beter van dienst te zijn.
Wij kunnen ook identificatie- en contactgegevens raadplegen van externe databanken om zo volledig en accurate informatie van u te verkrijgenVoor het selecteren van onze contractpartijen en om klanten op maat gemaakte aanbiedingen te kunnen doen.

Delen van persoonsgegevens met derden
BGF deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BGF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het is belangrijk te melden dat BGF nimmer persoonlijke gegevens aan derden verkoopt.

U heeft op ieder moment het recht om deze toestemming in te trekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met info@bluegreenfeather.com.

Bewaartermijn
In het kader van de bewaartermijn van de fiscus worden uw persoonsgegevens na beëindiging maximaal zeven jaar bewaard. Na deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Bescherming persoonsgegevens
Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen tegen hacking, verlies, ongeoorloofde openbaarmaking etc. Dit doen wij door het treffen van de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen op het gebied van beveiliging.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BGF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bluegreenfeather.com.

Bent u van mening dat BGF in het algemeen niet correct handelt bij de verwerking van uw persoonsgegevens? Geef dit dan door via het mailadres info@bluegreenfeather.com. Levert uw reactie niet het gewenste resultaat op? Dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIES

Waarom cookies?
Om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren worden onthouden. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om uw surfgedrag te volgen. Zo kunnen sites en adverteerders iets over uw voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien. Advertenties zijn in de meeste gevallen noodzakelijk om de website te bekostigen. Dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan uw eigen interesses.

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een op een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Welke cookies gebruiken wij?
Functionele cookies
Hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruiksvriendelijker voor de bezoeker.

Analytische cookies
Deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer u een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of u de site al eerder bezocht heeft of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij de volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

 • Het aantal unieke bezoekers;
 • Hoe vaak bezoekers de site bezoeken;
 • Welke pagina’s bezoekers bekijken;
 • Hoe lang bezoekers bepaalde pagina’s bekijken;
 • Bij welke pagina bezoekers de site verlaten.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Googly Analytics
 • Mailchimp
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn

Het kan ook voor komen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wij niet altijd op de hoogte zijn. Komt u op onze websites onvoorziene cookies tegen die u niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@bluegreenfeather.com.

Slotopmerking
Wij zullen deze verklaring geregeld aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of wanneer de regels rondom cookies wijzigen. U kunt deze webpagina altijd raadplegen voor de laatste versie.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@bluegreenfeather.com