Subsidie SDE+ 2016

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.

De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

SDE+ 2016 openstelling

De SDE+ 2016 heeft 2 opstellingsrondes: voorjaar en najaar. De voorjaarsronde is gesloten. De eindstand van de SDE+ 2016 voorjaarssronde vindt u bij de Stand van zaken. De openstelling van de SDE+ 2016 najaarsronde start naar verwachting vanaf 27 september 2016. Meer informatie staat in de Kamerbrief van 12 juli 2016. Na de publicatie in de Staatscourant vindt u alle actuele informatie op de SDE+ website.