Tag: Commissie m.e.r.

Aanvullende maatregelen natuurbehoud op land nodig voor aansluitingen Nederwiek 1 en 2

Aanvullende maatregelen natuurbehoud op land nodig voor aansluitingen Nederwiek 1 en 2

| 15 februari 2024

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) is door de minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd de milieueffectrapporten (MER) voor de aansluitingen van de toekomstige offshore windparken Nederwiek 1 en […]

Lees Meer...

Milieueffectrapport voor nieuwe windturbinenormen nog niet voldoende volledig

Milieueffectrapport voor nieuwe windturbinenormen nog niet voldoende volledig

| 25 januari 2024

Het Rijk wil nieuwe normen voor geluid, veiligheid, slagschaduw, lichthinder en afstand van windturbines op land vaststellen. Het hiervoor opgestelde milieueffectrapport geeft veel informatie, maar niet alles is voldoende in […]

Lees Meer...

Commissie m.e.r. adviseert provincie Gelderland gebiedsspecifieke informatie van wespendieven te gebruiken bij beperkingen windturbines Veluwe

Commissie m.e.r. adviseert provincie Gelderland gebiedsspecifieke informatie van wespendieven te gebruiken bij beperkingen windturbines Veluwe

| 5 december 2023

Gebruik gebiedsinformatie over vlieg- en eetgedrag van roofvogelsoort wespendief voor beperkingen windturbines rondom Veluwe. Dat, en meer, zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar recente advies aan de provincie […]

Lees Meer...

Commissie m.e.r. - meer onderzoek naar gevolgen voor bruinvissen nodig voor windpark IJmuiden Ver Alpha

Commissie m.e.r. – meer onderzoek naar gevolgen voor bruinvissen nodig voor windpark IJmuiden Ver Alpha

| 27 november 2023

Eind vorige week heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie) aan de minister voor Klimaat en Energie haar advies uitgebracht over het milieueffectrapport voor het offshore windpark IJmuiden Ver Alpha. […]

Lees Meer...

Commissie m.e.r. adviseert bredere locatie onderbouwing voor windturbines Windpark De Lutte

Commissie m.e.r. adviseert bredere locatie onderbouwing voor windturbines Windpark De Lutte

| 14 september 2023

De Commissie m.e.r. heeft haar advies uitgebracht over de inhoud van het milieueffectrapport voor Windpark De Lutte, een initiatief van Prowind B.V. in de gemeente Losser, provincie Overijssel. De Commissie […]

Lees Meer...

Commissie m.e.r. adviseert beter milieuonderzoek locaties voor windturbines in de gemeente Vijfheerenlanden

Commissie m.e.r. adviseert beter milieuonderzoek locaties voor windturbines in de gemeente Vijfheerenlanden

| 5 september 2023

Verbeter het milieuonderzoek naar de locaties voor windturbines in de gemeente Vijfheerenlanden, dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies op de milieueffectrapportage (m.e.r.) van de gemeente. De […]

Lees Meer...

Commissie m.e.r. adviseert overheid om Meeuwenstaart- en Boschgatroutes niet meteen te laten afvallen voor aansluiting windparken boven Waddeneilanden naar Eemshaven

Commissie m.e.r. adviseert overheid om Meeuwenstaart- en Boschgatroutes niet meteen te laten afvallen voor aansluiting windparken boven Waddeneilanden naar Eemshaven

| 8 augustus 2023

Commissie me.r. heeft op 2 augustus een advies uitgebracht aan de minister van Klimaat en Energie om de Meeuwenstaart- en de Boschgatroutes toch mee te nemen in het onderzoek naar […]

Lees Meer...