Tag: inpassingsplan

Ontwerpbesluiten en ontwerp inpassingsplan Net op zee Nederwiek 2 liggen ter inzage

Ontwerpbesluiten en ontwerp inpassingsplan Net op zee Nederwiek 2 liggen ter inzage

| 21 november 2023

Afgelopen vrijdag zijn de ontwerpbesluiten en het ontwerp inpassingsplan voor het project Net op zee Nederwiek 2 liggen ter inzage gelegd. Tot en met donderdag 28 december 2023 kunnen belanghebbenden […]

Lees Meer...

Besluiten Net op Zee IJmuiden Ver Gamma onherroepelijk

Besluiten Net op Zee IJmuiden Ver Gamma onherroepelijk

| 21 september 2023

Het inpassingsplan, de definitieve vergunningen en ontheffingen en het MER voor het project Net op zee IJmuiden Ver Gamma zijn onherroepelijk. Dit meldt adviesbureau Pondera die in combinatie met Arcadis […]

Lees Meer...

Realisatie van hoogspanningsstation met bijbehorende ondergrondse hoogspanningskabels en opstijgpunten in westelijk Friesland mag doorgaan

Realisatie van hoogspanningsstation met bijbehorende ondergrondse hoogspanningskabels en opstijgpunten in westelijk Friesland mag doorgaan

| 16 augustus 2023

De realisatie van een nieuw hoogspanningsstation met daarbij benodigde ondergrondse hoogspanningskabels en opstijgpunten ten behoeve van het project Netversterking westelijk Friesland mag doorgang hebben. Dit maakte de Afdeling bestuursrechtspraak van […]

Lees Meer...

Raad van State wijst herzieningsverzoek onherroepelijke inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 af

Raad van State wijst herzieningsverzoek onherroepelijke inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 af

| 5 juli 2023

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak een verzoek tot herziening van het onherroepelijk inpassingsplan voor Windpark Bommelerwaard-A2 afgewezen. Windpark Bommelerwaard-A2 bestaat uit drie windturbines […]

Lees Meer...

Provinciale Staten stelt inpassingsplan Windpark IJsselwind vast

Provinciale Staten stelt inpassingsplan Windpark IJsselwind vast

| 19 november 2022

Op 16 november is het Provinciaal Inpassingsplan voor Windpark IJsselwind vastgesteld door de Provinciale Staten van de provincie Gelderland. Met dit plan worden de voorwaarden geregeld waaronder het windpark kan […]

Lees Meer...

Provincie en gemeenten ondertekenen intentieverklaring met initiatiefnemers windpark Horst en Telgt

Provincie en gemeenten ondertekenen intentieverklaring met initiatiefnemers windpark Horst en Telgt

| 11 juli 2022

Provincie Gelderland, gemeenten Putten en Ermelo hebben met initiatiefnemers Prowind en de coöperatie Veluwe-Energie afgelopen vrijdag een intentieverklaring ondertekend om samen de ontwikkeling en realisatie van windpark Horst en Telgt […]

Lees Meer...

Ontwerp documenten windpark IJsselwind bij Zutphen ter inzage

Ontwerp documenten windpark IJsselwind bij Zutphen ter inzage

| 6 juli 2022

Het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-besluiten omgevingsvergunning voor windpark IJsselwind liggen ter inzage. Dit meldt duurzame energieconsultant Pondera Consult. IJsselwind, een samenwerkingsverband van vier lokale energiecorporaties: ZutphenEnergie, LochemEnergie, EnergieRijk Voorst en […]

Lees Meer...