Tag: onderzoek

Onderzoek in Noord-Holland - trekvogels vliegen voor aanzienlijk deel op hoogte van windturbines

Onderzoek in Noord-Holland – trekvogels vliegen voor aanzienlijk deel op hoogte van windturbines

| 3 juli 2024

Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam onderzochten hoeveel risico trekvogels lopen op aanvaring met windturbines in de provincie Noord-Holland. Uit het onderzoek blijkt o.a. dat vogeltrek voor een aanzienlijk deel […]

Lees Meer...

Meer onderzoek nodig naar gevolgen voor vogels en scheepvaartveiligheid voor IJmuiden Ver Gamma

Meer onderzoek nodig naar gevolgen voor vogels en scheepvaartveiligheid voor IJmuiden Ver Gamma

| 31 mei 2024

Voor offshore windpark IJmuiden Ver Gamma is meer onderzoek nodig naar de gevolgen voor vogels en scheepvaartveiligheid. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de minister […]

Lees Meer...

Windturbines mogelijk langs A28 en twee defensieterreinen

Windturbines mogelijk langs A28 en twee defensieterreinen

| 15 mei 2024

Resultaten van de eerste onderzoeken naar mogelijke windturbines langs de A28 en de defensieterreinen Leusderheide en Vlasakkers laten zien dat voor alle locaties opstellingen mogelijk zijn die aan de normen […]

Lees Meer...

TenneT rapport - leveringszekerheid van elektriciteit neemt na 2030 af

TenneT rapport – leveringszekerheid van elektriciteit neemt na 2030 af

| 15 mei 2024

Na 2030 neemt de leveringszekerheid van elektriciteit af. Dit blijkt uit TenneT’s deze week gepubliceerde rapport ‘Monitor Leveringszekerheid 2024’. TenneT adviseert hierin het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om […]

Lees Meer...

Akoestische en visuele waarnemingen naar bruinvissen in operationele offshore windparken

Akoestische en visuele waarnemingen naar bruinvissen in operationele offshore windparken

| 7 mei 2024

Het Wind op Zee Ecologisch Programma (Wozep) richt zich de komende periode op de vraag of een offshore windpark een geschikt habitat is voor zeezoogdieren. Twee complementaire Wozep-onderzoeken met akoestisch […]

Lees Meer...

TenneT: Offshore Biedzones voor versnelde uitrol van windenergie en bevordering internationale samenwerking

TenneT: Offshore Biedzones voor versnelde uitrol van windenergie en bevordering internationale samenwerking

| 24 april 2024

De grote uitrol van offshore windenergie komt met uitdagingen, vooral op het gebied van infrastructuur en marktintegratie. Om de uitrol van windenergie te versnellen en internationale samenwerking te bevorderen zijn […]

Lees Meer...

Nieuw onderzoek toont in hoeverre lokaal eigendom in gemeentelijk beleid verankerd zit

Nieuw onderzoek toont in hoeverre lokaal eigendom in gemeentelijk beleid verankerd zit

| 17 april 2024

In het Nederlandse Klimaatakkoord (2019) is afgesproken dat gemeenten ernaar streven dat nieuwe windturbines en zonnepanelen voor 50% in eigendom komen van inwoners en bedrijven. EnergieSamen heeft samen met het […]

Lees Meer...