Tag: Provincie Gelderland

Provincie Gelderland kiest voor opstelling met 7 windturbines voor Windpark Echteld-Lienden

Provincie Gelderland kiest voor opstelling met 7 windturbines voor Windpark Echteld-Lienden

| 25 januari 2024

Provincie Gelderland heeft de voorkeursopstelling van de windturbines voor windpark Echteld-Lienden vastgesteld en kiest voor een opstelling met 7 windturbines met een tiphoogte van maximaal ongeveer 270 meter. De provincie […]

Lees Meer...

Provincie Gelderland stelt besluit over Voorkeursalternatief windpark Echteld-Lienden uit

Provincie Gelderland stelt besluit over Voorkeursalternatief windpark Echteld-Lienden uit

| 20 december 2023

Provincie Gelderland liet dinsdag weten nog geen besluit te nemen over het voorkeursalternatief (VKA) windpark Echteld-Lienden. Momenteel staan er 4 windturbines ten zuiden van de A15 in de omgeving van […]

Lees Meer...

Ontwerp provinciaal inpassingsplan en ontwerpbesluiten Windpark Horst en Telgt binnenkort ter inzage

Ontwerp provinciaal inpassingsplan en ontwerpbesluiten Windpark Horst en Telgt binnenkort ter inzage

| 14 december 2023

Vanaf 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024 ligt het ontwerp provinciaal inpassingsplan samen met de ontwerpbesluiten voor Windpark Horst en Telgt officieel ter inzage. Iedereen kan […]

Lees Meer...

Commissie m.e.r. adviseert provincie Gelderland gebiedsspecifieke informatie van wespendieven te gebruiken bij beperkingen windturbines Veluwe

Commissie m.e.r. adviseert provincie Gelderland gebiedsspecifieke informatie van wespendieven te gebruiken bij beperkingen windturbines Veluwe

| 5 december 2023

Gebruik gebiedsinformatie over vlieg- en eetgedrag van roofvogelsoort wespendief voor beperkingen windturbines rondom Veluwe. Dat, en meer, zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar recente advies aan de provincie […]

Lees Meer...

Informatieavond Windpark Echteld-Lienden

Informatieavond Windpark Echteld-Lienden

| 9 oktober 2023

De provincie Gelderland, Vattenfall en energiecoöperatie Echteld-Lienden organiseren op woensdag 1 november voor omwonenden een informatieavond over Windpark Echteld-Lienden. Tijdens de informatieavond wordt het voorlopig ontwerp van het windpark gepresenteerd […]

Lees Meer...

Inloopbijeenkomst windpark Horst en Telgt

Inloopbijeenkomst windpark Horst en Telgt

| 4 oktober 2023

Provincie Gelderland, gemeente Ermelo, Putten en initiatiefnemers Prowind en Veluwe-Energie organiseren op 10 oktober een inloopbijeenkomst voor Windpark Horst en Telgt. Prowind en energiecoöperatie Veluwe-Energie hebben het initiatief genomen voor […]

Lees Meer...

Provincie Gelderland subsidieert aanschaf van naderingsdetectie bij windturbines

Provincie Gelderland subsidieert aanschaf van naderingsdetectie bij windturbines

| 27 september 2023

Op basis van internationale veiligheidsbepalingen moeten windturbines van 150 meter en hoger worden voorzien van obstakelverlichting. Dit is noodzakelijk om ze adequaat zichtbaar te maken voor de luchtvaart. De verlichting […]

Lees Meer...