Tag: RES

Gemeente Wierden stelt voorlopig zoekgebied en uitgangspunten voor windbeleid vast

Gemeente Wierden stelt voorlopig zoekgebied en uitgangspunten voor windbeleid vast

| 8 mei 2023

De gemeente Wierden heeft een voorlopig, indicatief zoekgebied en uitgangspunten voor een voorgenomen windenergie-beleid vastgesteld. Op deze manier wil de gemeente zelf de regie houden op initiatieven voor windenergie. Realisatie […]

Lees Meer...

Meer duidelijkheid over vervolgstappen windturbines Haarlemmermeer-Zuid

Meer duidelijkheid over vervolgstappen windturbines Haarlemmermeer-Zuid

| 10 maart 2023

In 2021 werd een zoekgebied windenergie in Haarlemmermeer-Zuid vastgesteld door de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Na een periode van verschillende onderzoeken en ontwikkelingen is er volgens de Gemeente nu meer duidelijk […]

Lees Meer...

Noord-Holland RES-regio's tonen groei in duurzame energieopwekking - mogelijk herijking van de RES

Noord-Holland RES-regio’s tonen groei in duurzame energieopwekking – mogelijk herijking van de RES

| 22 februari 2023

De voortgangsrapportage van de Regionale Energiestrategie (RES) van zowel Noord-Holland Noord als Noord-Holland Zuid laat zien dat in beide RES-regio’s groei is in duurzame opwekking van zonne- en windenergie. Elk […]

Lees Meer...

Zuid-Limburgse overheden willen met Rijk mogelijkheden duurzame energieopwekking op rijksgronden onderzoeken

Zuid-Limburgse overheden willen met Rijk mogelijkheden duurzame energieopwekking op rijksgronden onderzoeken

| 6 december 2022

Op 23 november ondertekenden 12 Zuid-Limburgse gemeenten een brief waarmee zij en de provincie vragen om samen met het Rijk te starten met een potentiestudie, dat in kaart moet brengen […]

Lees Meer...

College van Woerden ziet Reijerscop als geschikte locatie voor windturbines

College van Woerden ziet Reijerscop als geschikte locatie voor windturbines

| 27 november 2022

De gemeenteraad van Woerden wil de opwek van windenergie mogelijk maken. Voor het bepalen van de locatie, heeft de raad eerst het college van burgemeester en wethouders verzocht een vergelijking […]

Lees Meer...

Regio Noord-Holland Zuid bereikt kwart doel van duurzame energieopwek

Regio Noord-Holland Zuid bereikt kwart doel van duurzame energieopwek

| 27 oktober 2022

De energieregio Noord-Holland Zuid heeft in de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0) afgesproken in 2030 2,7 TWh duurzame energie op te wekken. Uit de op 25 oktober openbaar gestelde […]

Lees Meer...

Wind op land kent grootste stijging in één jaar tot nu toe

Wind op land kent grootste stijging in één jaar tot nu toe

| 13 mei 2022

2021 kende de grootste stijging van wind op land in één jaar tot nu toe. De windprojecten die in dat jaar zijn opgeleverd, hebben een totaal vermogen van 1.109 MW. […]

Lees Meer...