Tag: stikstof

Raad van State doet uitspraak over rekenafstand stikstofgevolgen bij projecten

Raad van State doet uitspraak over rekenafstand stikstofgevolgen bij projecten

| 6 april 2023

Voor elk project dat stikstof veroorzaakt, moeten de stikstofgevolgen tot op een afstand van 25 kilometer berekend worden. Hierover is discussie. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft […]

Lees Meer...

Meer natuuronderzoek nodig voor windpark Hollandse Kust (west)

Meer natuuronderzoek nodig voor windpark Hollandse Kust (west)

| 14 april 2021

Er is meer natuuronderzoek nodig Voor windpark Hollandse Kust (west). Dit adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage de minister van Economische Zaken en Klimaat. Met name de gevolgen van stikstof […]

Lees Meer...