Tag: tendereisen

Aratis en Witteveen+Bos ondersteunen TenneT bij opstellen milieu-impact criteria in offshore tenders

Aratis en Witteveen+Bos ondersteunen TenneT bij opstellen milieu-impact criteria in offshore tenders

| 26 juli 2022

TenneT heeft doelstellingen geformuleerd voor de reductie van broeikasgassen (op wetenschappelijke basis) en milieu-impact in brede zin. Om hier concrete invulling aan te geven, is gekozen om te sturen op […]

Lees Meer...