Tag: windbeleid

Provincie Gelderland publiceert extra regels voor windturbines op en rondom de Veluwe

Provincie Gelderland publiceert extra regels voor windturbines op en rondom de Veluwe

| 24 april 2024

Vanwege de Wespendief mogen er geen windturbines op de Veluwe en binnen 1 kilometer daaromheen komen. Rondom de Veluwe is op nog ruimte voor 10 tot 30 en mogelijk meer […]

Lees Meer...

Gemeenteraad Bronckhorst verlengt moratorium op grootschalige windprojecten

Gemeenteraad Bronckhorst verlengt moratorium op grootschalige windprojecten

| 2 april 2024

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft vorige week in een openbare raadsvergadering ingestemd met een verlenging van het moratorium op grootschalige windprojecten tot 31 december 2024. Door het moratorium te verlengen […]

Lees Meer...

College gemeente Enschede wijst voorstel windenergie van provincie Overijssel af

College gemeente Enschede wijst voorstel windenergie van provincie Overijssel af

| 26 maart 2024

De provincie Overijssel heeft de gemeente Enschede gevraagd akkoord te gaan met zogenaamde programmeringsafspraken voor windenergie. Het college van de gemeente Enschede heeft besloten dit niet te doen. Het beleid […]

Lees Meer...

Gemeente Dinkelland dient zienswijze in bij provincie Overijssel op voorgenomen windbeleid

Gemeente Dinkelland dient zienswijze in bij provincie Overijssel op voorgenomen windbeleid

| 5 maart 2024

Gemeente Dinkelland heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp beleid wind- en zonne-energie dat de provincie Overijssel in januari ter inzage heeft gelegd. De provincie heeft in een schriftelijke reactie […]

Lees Meer...

Overijssel stelt ontwerp-windbeleid vast

Overijssel stelt ontwerp-windbeleid vast

| 20 januari 2024

Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel hebben het ontwerp-windbeleid vastgesteld. GS heeft besloten in het beleid een maximumaantal op te wekken GWh per voorkeursgebied (voorheen de vier grote clusters) op te gaan […]

Lees Meer...

LTO Noord zet kleine maar mooie stappen in ambitie windenergie

LTO Noord zet kleine maar mooie stappen in ambitie windenergie

| 11 december 2023

LTO Noord heeft de afgelopen jaren kleine stappen gezet in het behalen van hun ambitie voor windenergie. Provinciale omgevingsplannen en afwegingen die de gemeenten maken met betrekking tot bestemmingsplannen maken […]

Lees Meer...

Gemeenteraad Dinkelland vergadert 5 december over beleid windenergie

Gemeenteraad Dinkelland vergadert 5 december over beleid windenergie

| 27 november 2023

Het College van B&W van gemeente Dinkelland heeft vorige week ingestemd met het beleid voor windenergie. Dit lokale windbeleid wordt ter bespreking en besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad op 19 […]

Lees Meer...