Tag: Windpark Horst en Telgt

Inpassingsplan windpark Horst en Telgt ter inzage

Inpassingsplan windpark Horst en Telgt ter inzage

| 4 juli 2024

Deze week stelden Provinciale Staten van Gelderland het inpassingsplan voor het windpark Horst en Telgt gewijzigd vast. Dit plan ligt van 12 juli tot en met 22 augustus 2024 ter […]

Lees Meer...

Windpark Horst en Telgt draagt mogelijk via Smart Energie Hub bij aan energievoorziening Ermelose bedrijventerreinen

Windpark Horst en Telgt draagt mogelijk via Smart Energie Hub bij aan energievoorziening Ermelose bedrijventerreinen

| 26 juni 2024

Gemeente Ermelo, Bedrijvenkring Ermelo, energiecoöperatie Veluwe-Energie en ontwikkelaar Prowind hebben een intentieovereenkomst getekend voor het ontwikkelen van een Smart Energie Hub. Gemeente Ermelo heeft de ambitie om naast de A28 […]

Lees Meer...

Provincie Gelderland publiceert extra regels voor windturbines op en rondom de Veluwe

Provincie Gelderland publiceert extra regels voor windturbines op en rondom de Veluwe

| 24 april 2024

Vanwege de Wespendief mogen er geen windturbines op de Veluwe en binnen 1 kilometer daaromheen komen. Rondom de Veluwe is op nog ruimte voor 10 tot 30 en mogelijk meer […]

Lees Meer...

Ontwerp provinciaal inpassingsplan en ontwerpbesluiten Windpark Horst en Telgt binnenkort ter inzage

Ontwerp provinciaal inpassingsplan en ontwerpbesluiten Windpark Horst en Telgt binnenkort ter inzage

| 14 december 2023

Vanaf 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024 ligt het ontwerp provinciaal inpassingsplan samen met de ontwerpbesluiten voor Windpark Horst en Telgt officieel ter inzage. Iedereen kan […]

Lees Meer...

Windpark Horst en Telgt gaat voor nagenoeg nul uur slagschaduw

Windpark Horst en Telgt gaat voor nagenoeg nul uur slagschaduw

| 10 oktober 2023

De initiatiefnemers van Windpark Horst en Telgt (Prowind en Veluwe-Energie) hebben na gesprekken met de provincie Gelderland, gemeenten Ermelo en Putten en omwonenden van het toekomstige windpark besloten om de […]

Lees Meer...

Inloopbijeenkomst windpark Horst en Telgt

Inloopbijeenkomst windpark Horst en Telgt

| 4 oktober 2023

Provincie Gelderland, gemeente Ermelo, Putten en initiatiefnemers Prowind en Veluwe-Energie organiseren op 10 oktober een inloopbijeenkomst voor Windpark Horst en Telgt. Prowind en energiecoöperatie Veluwe-Energie hebben het initiatief genomen voor […]

Lees Meer...

Voorkeursopstelling voor Windpark Horst en Telgt vastgesteld

Voorkeursopstelling voor Windpark Horst en Telgt vastgesteld

| 9 maart 2023

Het provinciaal dagelijks bestuur van Gelderland heeft het voorkeursalternatief en het voorstel lokale normen vastgesteld voor windpark Horst en Telgt in Ermelo/Putten. De voorkeursopstelling is 5 windturbines, plus 2 windturbines […]

Lees Meer...