Tag: Windpark IJsselwind

Verandering in eigenaarschap Windpark IJsselwind

Verandering in eigenaarschap Windpark IJsselwind

| 9 januari 2024

Vorige maand is besloten dat de vier energiecoöperaties die het initiatief namen voor de ontwikkeling en realisatie van Windpark IJsselwind hun samenwerking beëindigen. Het project voor drie windturbines langs het […]

Lees Meer...

Provinciale Staten stelt inpassingsplan Windpark IJsselwind vast

Provinciale Staten stelt inpassingsplan Windpark IJsselwind vast

| 19 november 2022

Op 16 november is het Provinciaal Inpassingsplan voor Windpark IJsselwind vastgesteld door de Provinciale Staten van de provincie Gelderland. Met dit plan worden de voorwaarden geregeld waaronder het windpark kan […]

Lees Meer...

Natuurvergunning Windpark IJsselwind blijft in stand

Natuurvergunning Windpark IJsselwind blijft in stand

| 18 augustus 2022

De natuurvergunning voor Windpark IJsselwind bij Zutphen blijft in stand. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van gisteren bepaald. Wel voegt de Afdeling […]

Lees Meer...

Ontwerpvergunningen Windpark IJsselwind ter inzage

Ontwerpvergunningen Windpark IJsselwind ter inzage

| 5 augustus 2022

De provincie Gelderland kondigde deze week aan dat het de ontwerp-watervergunning en de ontwerp-wijziging ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) voor Windpark IJsselwind bij Zutphen en Eefde gereed heeft. Deze liggen van […]

Lees Meer...

Ontwerp documenten windpark IJsselwind bij Zutphen ter inzage

Ontwerp documenten windpark IJsselwind bij Zutphen ter inzage

| 6 juli 2022

Het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-besluiten omgevingsvergunning voor windpark IJsselwind liggen ter inzage. Dit meldt duurzame energieconsultant Pondera Consult. IJsselwind, een samenwerkingsverband van vier lokale energiecorporaties: ZutphenEnergie, LochemEnergie, EnergieRijk Voorst en […]

Lees Meer...

Bestemmingsplan Windpark IJsselwind vernietigd

Afdeling bestuursrechtspraak vernietigt bestemmingsplan en vergunningen voor Windpark IJsselwind

| 12 mei 2021

Vandaag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het bestemmingsplan en vergunningen voor Windpark IJsselwind vernietigd. De gemeenteraad moet nu bepalen of en waar de turbines ruimtelijk aanvaardbaar […]

Lees Meer...