Tag: ZOEKGEBIEDEN

Aanpassing zoekgebieden voor zonne- en windenergie in Energieregio Noord-Holland

Aanpassing zoekgebieden voor zonne- en windenergie in Energieregio Noord-Holland

| 17 mei 2024

De kaart met zoekgebieden voor zonne- en windenergie in Noord-Holland, als onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0, is herijkt. De gemeenten, waterschappen en de provincie besluiten komende maanden over […]

Lees Meer...

Gemeente Dinkelland dient zienswijze in bij provincie Overijssel op voorgenomen windbeleid

Gemeente Dinkelland dient zienswijze in bij provincie Overijssel op voorgenomen windbeleid

| 5 maart 2024

Gemeente Dinkelland heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp beleid wind- en zonne-energie dat de provincie Overijssel in januari ter inzage heeft gelegd. De provincie heeft in een schriftelijke reactie […]

Lees Meer...

Gemeente Steenwijkerland onderzoekt mogelijkheden en locaties voor windenergie

Gemeente Steenwijkerland onderzoekt mogelijkheden en locaties voor windenergie

| 22 februari 2024

Gemeente Steenwijkerland doet onderzoek naar mogelijkheden en zoeklocaties voor windenergie. Het streven is om samen met de energiecorporaties in Steenwijkerland een windenergieproject te ontwikkelen met 100% lokaal eigendom. De gemeente […]

Lees Meer...

Provincie Utrecht start voorbereiding participatieproces windenergie

Provincie Utrecht start voorbereiding participatieproces windenergie

| 28 september 2023

De provincie Utrecht is bezig de plannen voor zonne- en windenergie concreet te maken. Om helderheid te scheppen in welke gebieden windenergie het meest kansrijk is, worden de komende maanden […]

Lees Meer...

Gemeente Horst aan de Maas start omgevingsdialoog windturbines

Gemeente Horst aan de Maas start omgevingsdialoog windturbines

| 26 september 2023

Op 11 juli 2023 heeft de gemeenteraad van Horst aan de Maas besloten om de plaatsing van windturbines in het gebied A73-Maaslijn verder te onderzoeken. De gemeente gaat nu in […]

Lees Meer...

Provincie Zuid-Holland neemt regie bij ontwikkeling windenergie in Katwijk en Lansingerland

Provincie Zuid-Holland neemt regie bij ontwikkeling windenergie in Katwijk en Lansingerland

| 14 september 2023

In het nieuwe coalitieakkoord ‘Krachtig Zuid-Holland 2023-2027’ hebben de coalitiepartijen opgenomen dat de provincie meer regie neemt op de ontwikkelingen rond windenergie. In het Klimaatakkoord heeft de provincie Zuid-Holland afspraken […]

Lees Meer...

College van B&W van Ommen stelt 3 zoekgebieden voor wind voor

College van B&W van Ommen stelt 3 zoekgebieden voor wind voor

| 31 mei 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Ommen stelt aan de gemeenteraad voor om drie zoekgebieden voor windenergie vast te stellen.   Het voorstel voor het aanwijzen van zoekgebieden windenergie […]

Lees Meer...