Windpark Fryslan

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het noordelijk deel van het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk nabij Breezanddijk. Het windpark omvat 89 turbines van 4,3 MW, die in een clustervorm worden geplaatst. Het is wereldwijd het grootste windpark dat in een binnenwater wordt gebouwd. Het windpark draagt voor ruim 70% bij aan de Friese doelstelling van 530,5 MW windenergie in 2020. In 2020 leveren de eerste windturbines van het windpark naar verwachting al stroom. In 2021 is het windpark volledig operationeel.

Natuureiland
De bouw van het windpark omvat ook de aanleg van een natuureiland ten zuiden van de Afsluitdijk van 2 ha boven water en 25 ha onder water. Dit eiland kan tijdens de bouw van het windpark gebruikt worden als werkeiland. Het eiland wordt doorontwikkeld tot een vogeleiland, dat extra kwaliteit toevoegt aan het rust- en foerageergebied van vissen en vogels.

Projecteigenaar: Windpark Fryslân Holding B.V.
Hoofdaannemer: Zuiderzeewind (Van Oord en Siemens Gamesa)
Totaal vermogen: 382,7 MW
Aantal turbines:  89
Turbineleverancier: Siemens Gamesa
Transformatorstation: Breezanddijk
Stroomafnemer: Eneco

www.windparkfryslan.nl