Windpark Gemeni (boven Schiermonnikoog)

Windpark Gemini is een gepland offshore windmolenpark voor de kust van Nederland. Met de bouw wordt in 2015 aangevangen. In medio 2017 komt de productie op gang.Het park gaat bestaan uit twee delen. Het eerste gedeelte met 75 turbines is gesitueerd ten noorden van Ameland. Het tweede gedeelte met ook 75 turbines ligt 55 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. De 150 windturbines zijn van het type Siemens SWT-3.6, elk met een vermogen van 4 megawatt (MW). Het totaal opgesteld vermogen aan duurzame energie wordt 600 MW. Per eind 2012 stond 228 MW aan capaciteit opgesteld op het Nederlandse deel van de Noordzee. Het windmolenpark wordt ontwikkeld door een consortium onder leiding van Northland Power. Van Oord is hoofdaannemer. Aanvankelijk werd verwacht dat het park in het vierde kwartaal van 2015 klaar zou zijn, maar de start van de bouw is echter vertraagd tot 2015. Volgens de huidige plannen komt het park in de zomer van 2017 in bedrijf.

De kosten werden eerst geraamd op 2,5 miljard euro. De Europese Investeringsbank heeft al besloten een lening te geven voor dit project. Het ministerie van Economische Zaken heeft een subsidie voor duurzame energie (SDE) van 4,5 miljard euro toegezegd voor de exploitatie van het windpark in de eerste vijftien jaar. Deze regeling is bedoeld om de relatief dure stroom die op deze manier verkregen wordt, te laten concurreren met stroom uit energiecentrales op land.

Het windmolenpark zal voldoende produceren om 785.000 huishoudens of 1,5 miljoen mensen van elektriciteit te voorzien.

)

http://www.typhoonoffshore.eu/projects/gemini/