Windpark Krammer

Het initiatief voor een windpark op en rondom de Krammersluizen komt van Vereniging Zeeuwind en Coöperatie Deltawind. Het plan voorziet in een windpark van 20 tot 40 turbines en zal voor ongeveer 70.000 huishoudens groene stroom produceren, dat is bijvoorbeeld ruim 40% van alle Zeeuwse huishoudens. Oktober 2011 is de milieueffectrapportage (m.e.r)-procedure voor het Windpark Krammer gestart.

De betrokken overheden hebben hiermee ingestemd. Het eerste onderdeel van de m.e.r.-procedure, de concept notitie Reikwijdte en Detailniveau, heeft van 07 oktober tot en met 17 november 2011 ter inzage gelegen. Hierin staat beschreven welke onderzoeken plaats zullen vinden om de effecten van het windpark op het milieu in beeld te brengen.

http://www.windparkkrammer.nl/