Windpark N33

In de provincie Groningen waait het meestal behoorlijk hard en dat is een van de redenen waarom dit gebied heel geschikt is voor de ontwikkeling van een windpark. Daarnaast is windenergie een welkome en goed inpasbare aanvulling op de agrarische activiteiten van de grondeigenaren in het gebied.

De Provincie heeft de omgeving van de N33 in de gemeenten Veendam en Menterwolde al sinds het jaar 2000 aangewezen als plangebied voor een windpark. De ontwikkeling van een windpark op deze industrie- en transportlocatie is volgens de provincie noodzakelijk om te voldoen aan de provinciale doelstellingen voor duurzame energie. Zoals in het provinciaal ontwikkelingsplan staat, dient er 855,5 MW windenergie in de provincie Groningen gerealiseerd te worden.

Windpark N33 kan aanzienlijk bijdragen aan deze provinciale doelstelling.
Het project Windpark N33 omvat 120 MW of meer en wordt ontwikkeld door twee partijen uit de regio: KDE Energy B.V. en Blaaswind B.V.. Hiermee kunnen ongeveer 100.000 huishoudens worden voorzien van pure Groningse groene stroom. De samenwerking vertegenwoordigt ongeveer 30 lokaal gevestigde agrariërs. Samen met inwoners en overheid willen zij en wij veel energie steken in de realisatie van Windpark N33.

http://www.windpark-n33.nl/

Groningen